« Takaisin Uutinen 17.11.2017

Verkkoyhtiöiden ammattilaiset verkostoituivat Aidon Pro -päivillä

Tasevastaava, mittauspäällikkö, sähkölaitosasentaja, verkostoinsinööri, ICT-asiantuntija, mittarimestari, palvelupäällikkö ja suunnittelija – muun muassa nämä tehtävänimikkeet olivat edustettuina Aidon Pro –päivillä marraskuun alussa Jyväskylässä. Nyt kolmannen kerran järjestetty tapahtuma keskittyi etäluenta- ja verkonhallintaratkaisujen hyödyntämiseen verkkoyhtiöiden arjessa. Tapahtumaan kokoontui nelisenkymmentä sähköverkkoyhtiöiden ja palveluntarjoajien ammattilaista oppimaan uutta ja vaihtamaan kokemuksia muiden yhtiöiden vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa.

Päivien aikana kuultiin asiakkaidemme ja Aidonin asiantuntijoiden puheenvuoroja, joissa käytiin läpi niin käyttökokemuksia  kuin kehityssuunnitelmiakin.  Pohdimme myös energiamarkkinoiden murrosta ja sen luomiin tarpeisiin soveltuvia teknologiapolkuja. Tapahtuma tarjosi myös mukavat puitteet ja sopivasti aikaa vapaamuotoisiin keskusteluihin ammattilaisverkoston kesken.

Hafslundilla huippuunsa hioutunut roll-out –prosessi
Steinar Drange, Hafslund Nett

Ensimmäinen kutsuttu puhuja, projektipäällikkö Steinar Drange tarjosi kattavan katsauksen Norjan suurimman verkkoyhtiön, Hafslund Nett:n käynnissä olevaan älymittariprojektiin, joka valmistuttuaan kattaa yli 700 000 mittauspistettä Oslossa ja sen ympäristössä. Projekti saavutti marraskuun alkupäivinä puolivälin etapin, kun 360 000 Aidonin energiapalvelulaitetta oli asennettu. Roll-out –prosessi on hioutunut matkan varrella eri toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä mahdollisimman nopeaksi ja sujuvaksi, mikä on välttämätöntä projektin laajuuden ja rajatun aikataulun vuoksi.  Laitteiden väliseen kommunikaatioon käytettävä radioteknologia vaikuttaa merkittävästi asennusten sujuvuuteen: kun energiapalvelulaitteen fyysinen asennus on suoritettu, laite reitittyy automaattisesti RF-verkon osaksi ja asentuu itsenäisesti luentajärjestelmään. Mahdollisia asennukseen liittyviä ongelmia ratkoo erillinen clean-up –ryhmä.

Steinarin kollega Eric Spada täydensi esitystä esittelemällä Hafslundin valitsemaa IT-arkkitehtuuriratkaisua sekä innovointityötä, jossa käyttäjät ja kehittäjät luovat tiiviissä yhteistyössä nopeita kokeiluja eri prosessien käyttöön järjestelmän tuottamaa dataa ja modernia IT-alustaa hyödyntäen. Esimerkkinä Eric mainitsi sovelluksen, jolla pystytään mittareilta saatavan tiedon avulla tunnistamaan Hafslundin verkossa ilmeneviä maasulkuvikoja aiheuttajineen.

Elenian älymittaripilotti ottaa tuntumaa tulevaisuuteen
Juha Järvenpää, Elenia

Toisen asiakaspuheenvuoron toi Elenian energianhallintapäällikkö Juha Järvenpää, aiheenaan 30 000 laitetta kattava älymittaripilotti, jonka Elenia käynnisti yhteistyössä Telian ja Aidonin kanssa kuluvan vuoden huhti-syyskuun aikana. Pilotin käyttöönottovaiheesta Järvenpäällä oli jaettavanaan lähes pelkästään hyvää palautetta niin laitetoimitusten sujuvuudesta kuin laitteiden asennettavuudesta. Pilotin tarkoituksena on hankkia kokemusta tulevaisuuden energiajärjestelmän vaatimista toiminnallisuuksista ja toisaalta sen tarjoamista mahdollisuuksista, esimerkkeinä viiden minuutin mittausjakso, jonka myötä asiakkaille voidaan kehittää uusia, entistä reaaliaikaisempia palveluja. Samalla on hyvä miettiä myös esimerkiksi sitä, onko tulevaisuudessa mittarin näyttö tarpeellinen.

Tulevaisuuden tarpeet asettavat uudenlaisia vaatimuksia AMM-järjestelmäkommunikaatiolle. Pilotissa tähän otetaan tuntumaa Aidon RF-teknologian sekä Telian tarjoamien mobiiliyhteyksien ja kansallisen roamingin avulla. Elenia on ollut verkonhallinnan ja AMM-toiminnallisuuden hyödyntämisen edelläkävijä, ja käsillä oleva toimintakentän muutos luo entistäkin mielenkiintoisempia skenaarioita matkalla kohti aidosti älykästä sähköverkkoa.

Painavaa asiaa ja arvokasta verkostoitumista

Aidon toi oman osuutensa päivien agendalle kattavilla katsauksilla uusiin ratkaisuihin ja kehityshankkeisiin. Kaikista esityksistä välittyi kuulijakunnalle Aidonin vahva viesti: kehitystyömme pohjana on aina asiakkaidemme toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, ja niihin haluamme paneutua tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kommunikaatioteknologia oli yksi keskeisimmistä aiheista ja sitä käsiteltiin kummankin päivän esityksissä. Se oli myös osallistujapalautteiden mukaan tärkein ja kiinnostavin aihe.

(Vas:) Mika Nousiainen, Helen, ja Petteri Heinänen, Aidon

Kaiken kaikkiaan osallistujat pitivät esitysten sisällöllistä antia erittäin hyödyllisenä ja ajatuksia herättävänä. Vähintään yhtä arvokkaaksi osallistujat kokivat mahdollisuuden toimialan kollegojen tapaamiseen. ”Aidon Pro‐päivät on tarpeellinen jo siksi, että pääsee keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä yhteisistä asioista kollegojen ja yhteistyökumppanien kanssa,” kuului erään osallistujan palaute. Keskusteluja vauhdittamaan ehdotettiin myös pienemmissä ryhmissä käytäviä pohdintoja ajankohtaisista aiheista.

Päiviä isännöinyt Aidonin liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen oli erittäin tyytyväinen Pro-päivien saavuttamaan suosioon ja siihen, että osallistujina oli kattavasti eri puolilla Suomea sijaitsevien asiakkaidemme edustajia. ”Nämä päivät ovat meille yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista. Tästä saimme taas uusia ajatuksia tapahtuman kehittämiseksi. Erityisesti vuorovaikutusta haluamme tuoda lisää – näin suuri joukko AMM-ammattilaisia koolla tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kokemusten vaihtoon ja yhteiseen ideointiin, ja meidän tavoitteemme on, että nimenomaan asiakkaamme saavat näistä päivistä uusia, hyödyllisiä eväitä omaan työhönsä.”