« Tilbake Nyhet 26.10.2012

Aidon bidrar til Demo Steinkjer prosjektet ”Informasjonssikkerhet og personvern” som vil føre til sikrere AMS løsninger

NTE, SINTEF, Telenor og Aidon samarbeider i et prosjekt som skal føre til at AMS løsningene blir sikrere.
Demo Steinkjers delprosjekt «DP8 Informasjonssikkerhet og personvern» har som formål å etablere en best praksis når det gjelder sikkerhetsarkitektur for AMS/Smartgrid, samt å se på prosedyrer og avtaleverk vedrørende personvern og informasjonssikkerhet.

Bakgrunn:

– Smartgrid/AMS fører til økt sammenkobling av nettverk, med nye trusler som konsekvens

– Smartgrid/AMS gir nye muligheter både for ulovlig overvåkning og tyveri av sensitiv informasjon rundt energibruk.

På smartgridkonferansen 12. september 2012 overleverte SINTEF en rapport til NTE og Telenor. Rapporten er basert på en teoretisk studie av AMS infrastrukturer og beskriver at det finnes om lag 30 potensielle trusler mot AMS teknologi, samt fem potensielle angrepsbilder relatert til Avanserte Måle og Styringssystemer (AMS). Rapporten er finansiert av Telenor og utarbeidet i samarbeid med NTE og DemoSteinkjer, som har bidratt med faglig input. Aidon, som er en leverandør av AMS teknologi, har bidratt med informasjon om hvordan AMS løsninger fungerer. Truslene som er beskrevet er generelle og vil gjelde for ulike typer AMS teknologi og løsninger. Rapporten er tilgjengelig for nedlasting fra www.sintef.no.

Videre arbeid i prosjektet vil nå bestå av praktiske «angrep» på AMS teknologi utført i kontrollerte miljøer. Formålet med dette er å få bekreftet i hvor star grad det teoretiske trusselbildet er reelt.

«Aidon skal være i front når det gjelder AMS sikkerhet, vi ser dette som spesielt viktig siden vi leverer avanserte AMS løsninger med markedets mest omfattende SmartGrid funksjonalitet. Derfor tar vi sikkerheten på alvor og ser frem til å etablere en best praksis for dette, med basis i det endelige resultatet av studiene som nå foretas» sier Rolf Pedersen, Business Development Manager fra Aidon Norge.