« Tilbake Nyhet 19.12.2012

Aidon implementerer kontinuerlig jordfeilovervåking

Norske nettselskap bruker mye tid på å finne jordfeil. Derfor har Aidon implementert jordfeilmåling i AMS-løsningene sine. Som samarbeidsprosjektet mellom kunnskapssenteret REN og Haugaland Kraft viser – er det i tillegg millioner å spare på funksjonen.

Det er kundens ansvar å følge husinterne pålegg, men nytten ved å ha jordfeildetektering innebygd i kundenes elmålere går først og fremst ut på at nettselskapet kan finne jordfeil i distribusjonsnettet enkelt og eksakt, og følgelig spare tid på feilleting. Integrert jordfeilmåling i måleren er dessuten særdeles kostnadsbesparende i både anskaffelse og montasje sammenlignet med ekstern jordfeilmåling.

Kostbare jordfeil

At det er store penger å spare på jordfeilovervåking bekrefter også beregningene gjort av kunnskapssenteret REN i samarbeid med kraftselskapet Haugaland Kraft. Datagrunnlaget er hentet fra sistnevnte, som har totalt 2 151 nettstasjoner (1 357 i kiosk og 794 i mast). I perioden 2007 til 2011 ble det rapportert totalt 1 062 jordfeil på 188 av disse stasjonene. I samarbeidsprosjektet har de gjort noen økonomiske betraktninger knyttet til de innrapporterte jordfeilene.

– Dersom vi sier at det krever to mann og fire timer for å løse en jordfeil, blir kostnaden per jordfeil 5 200 kroner (8 t x 650 kr). Det betyr at jordfeilene har kostet Haugaland kraft 5 520 000 kroner i løpet av måleperioden, forteller daglig leder i REN, Stig Fretheim, på årets elmåledager på Gardermoen, 13.-14. november.

Sparer 6,6 millioner på kontinuerlig måling

Samarbeidsprosjektet har også sett på konsekvensene av å innføre kontinuerlig overvåking på de stasjonene med flest feil. I prosjektet er det identifisert 100 stasjoner med flere enn fem feil.

– Dersom disse stasjonene har 25 kunder per nettstasjon og det koster 500 kroner per måler, blir det til sammen 1 250 000 kroner. I tillegg kommer investeringsavkastning. Med åtte prosent avkastningskrav kan vi se bort fra 75 prosent av investeringen og står da igjen med en besparelse på cirka 7 600 000 kroner. Hvis vi trekker fra en administrasjonskostnad for å identifisere og varsle kundene på rundt 1 000 000, blir den totale besparelsen på 6 600 000 kroner.

Jordfeilsmåling med sanntidsinformasjon

Med Aidons implementerte jordfeilmåling kan man nå måle den faktiske jordstrømmen i det enkelte anlegg i mA. Når en jordfeil oppstår, vil denne logges og et varsel vil kunne sendes. Ønskede grenseverdier settes sentralt. Varselsmeldingen sendes aktivt fra måleenheten til sentralsystemet, som filtrerer og kan videreformidle til et nettdriftsystem (DMS). I DMS vil hendelsen fremkomme som en melding i et kart med henvisning til forbruksstedet.

Aidons integrerte jordfeilmåling er utviklet og testet i samråd med SINTEF.