« Tilbake Pressemelding 12.09.2012

Aidon leverer avansert fjernavlesningssystem til Kervo og Borgå i Finland

Aidon leverer totalt 22 000 enheter av den nye generasjonen Energy Service Devices til de finske selskapene Keravan Energia Oy i Kervo og Borgå Elnät Oy i Borgå. Leveransen omfatter også installasjon av enhetene.

– Svært god teknisk kompetanse, tidligere erfaring fra tilsvarende prosjekter og omfattende funksjonalitet var avgjørende faktorer ved valget av leverandør. Hovedtyngden av leveransen er til boligblokker og rekkehus. Den første fasen i prosjektet var svært vellykket, og vi kunne gå direkte videre med neste fase, forteller daglig leder for Borgå Elnät, Magnus Nylander.

Aidon er også ansvarlig for installasjon av enhetene, som utføres av Voimatel Oy. Arbeidet startet i juni, og for boligblokker og rekkehus skal arbeidet være ferdigstilt innen utgangen av året.

– Installasjon av feltenhetene er en naturlig del av prosjektet totalt sett. Aidon skal også ha ansvaret for vedlikehold av systemene når installasjon av måleenhetene er fullført, sier Timo Räsänen, prosjektleder hos Aidon.

Den nye generasjonen Energy Service Devices er en svært kostnadseffektiv løsning, og ny funksjonalitet kan enkelt legges til senere. Det vil for eksempel være mulig å videreutvikle overvåkning av nettet, slik at forstyrrelser kan oppdages langt mer effektivt enn tidligere.

– Fjernavlesningssystemet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses fremtidens behov. På lengre sikt effektiviserer dette virksomheten vår, og kundene vil merke dette i form av bedre kundeservice og konkurransedyktige overføringstariffer, sier sjef for nettvirksomheten i Keravan Energia, Osmo Auvinen.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Osmo Auvinen, direktør, nettvirksomhet, Keravan Energia Oy, tlf. +358 400 329 851
Magnus Nylander, administrerende direktør, Borgå Elnät Oy, tlf. +358 407 682 368
Timo Räsänen, Project Manager, Aidon Oy, tlf. +358 400 207 544, timo.rasanen(a)aidon.fi
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tlf. +358 405 144 771, petteri.heinanen(a)aidon.fi

Aidon er et europeisk selskap som spesialiserer seg på smart måling og smart nettutstyr. Vi tilbyr en ny generasjon energimålere basert på åpen arkitektur, datakommunikasjons- og programvareløsninger og tilknyttede tjenester. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.