« Tilbake Pressemelding 04.02.2011

Aidon leverer fjernavlesningssystem til Nurmijärven Sähköverkko

Nurmijärven Sähköverkko Oy vil gå over til fjernavlesning av energiforbruk ved hjelp  en løsning levert av Aidon Oy. I løpet av dette og neste år vil disse anleggene erstatte de nåværende energimålerne ved alle områdets 23 000 leveringspunkter. Prosjektet vil starte med en serie installasjoner som dekker 1 500 husholdninger, med omfattende utskiftninger som begynner i mai. TeliaSonera Finland er ansvarlig for leveransen av systemet og avlesningstjenesten.

– Vi ønsker å benytte et fjernavlesningssystem i nettverksadministrasjonen og sikre kvaliteten på elektrisitetsleveransen. Funksjonaliteten i fjernavlesningssystem fra Aidon forsyner oss med avbruddsdata og muligheten til å administrere avbrudd og foreta en nøyaktig identifisering av feil i nettet, sier nettverkssjef Osmo Karvoneni Nurmijärven Sähköverkko.

Når fjernavlesningssystemet er i drift, er neste skritt i utviklingen et nettsted som kundene kan bruke til å overvåke sine egne forbruksdata.

– Den teknologiløsningen vi har valgt, vil sette oss i stand til å gå skrittvis frem mot smarte nett. Vi har valgt neste generasjon fjernavlesningssystem der leverandørens syn på fremtiden stemmer med vårt, kommenterer Karvonen.

Ved å føre status for leveringspunkter for elektrisitet fra fjernavlesning til distribusjonsadministrasjonssystemet (DMS), kan vi oppnå en fullstendig oversikt over elektrisitetsdistribusjonen. Dette er mulig ved hjelp av egenskaper ved applikasjoner fra Aidon som også støtter nettverksstyring. Disse kan installeres ved bruk av fjernoppdateringer.

– I tillegg til nettverksadministrasjon gjør Aidons avanserte teknologi det mulig å etablere nye tjenester som vil øke kundetilfredsheten i fremtiden. Dette er viktig for oss, siden vi allerede er ansvarlig for fjernavlesning ved mer enn en halv million elektrisitetsforsyningspunkter i Finland, forklarer senior manager Veli-Pekka Tietäväinen i TeliaSonera Finland.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Nettverkssjef Osmo Karvonen, Nurmijärven Sähköverkko Oy, tlf. +358 50 386 2214.
Senior manager Veli-Pekka Tietäväinen, TeliaSonera Finland Oyj, tlf. +358 40 302 2350.
Markedsdirektør Petteri Heinänen, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap som er spesialisert på smarte måler- og nettverksapplikasjoner. Aidon leverer neste generasjon fjernavlesningssystem, datakommunikasjon og systemløsninger samt service, alt basert på åpen arkitektur. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.