« Tilbake Pressemelding 05.06.2009

Aidon leverer 30.000 målepunkter til Satapirkan Sähkö Oy

Satapirkan Sähkö Oy sitt AMS prosjekt for 70.000 målpunkt, har begynt. Foreløpig er det et partnerselskap som utfører innsamlingstjenesten og bringer sammen de praktiske erfaringene med de nye måleenhetene som blir installert i løpet av den første fasen. Noen av de installerte måleenhetene kommuniserer ved hjelp av den nye radio teknologien «MeshNet», for dataoverføring.

En av partnerne, Leppäkosken Sähkö, vil erstatte alle sine om lag 26.500 målere over de neste fem årene. I følge nettselskapets direktør, Jukka Leikkanen har de installert nye måleenheter siden høsten 2008, men selve prosessen med masse installasjonen vil bli satt i gang til neste år, da det nye kundeinformasjon systemet er innført.

– Vi valgte å bruke bare Aidon målere på grunn av sin enkle teknologi for overføring av data. I tillegg til de modulære måleenhetene, krever kommunikasjonsløsningen ikke annet utstyr mellom innsamlingssystem og måler, sier Leikkanen.

Vatajankosken Sähkö, et annet av SATA Pirkka partnerselskaper, har allerede installert 300 stk. Aidon måleenheter og evaluering av pilot pågår. Masse Installasjon av 14.000 stk. Aidon måleenheter, av totalt 17.000 målepunkter, vil starte høsten 2009.

– Innsamlingssystemet kommuniserer med «Master-måleenhet» via en GPRS-forbindelse. I stedet for å overføre data via strømnettet i villa områder, brukes MeshNet radioen for overføring av data mellom Masterenhet og den underliggende måling med «Slave måleenheter». I leiligheter og blokker brukes seriell kommunikasjon med RS-kabel mellom Masterenhet og underliggende Slaveenheter, sier Juha Lindholm, Executive Vice President, forretningsområdet Energy Business.

Aidon’s måleutstyr fungerer sammen med Landis + Gyr AMM-system, som brukes av Satapirkan Sähkö partnerselskapene for eksterne tjenester.

Aidon er et internasjonalt teknologiselskap med kontor i Sverige, Norge og Finland. Selskapet er spesialisert innen området energimåling og automatisk måleverdihandtering (AMM system), overfor nettselskap og serviceselskap. Den ”Nye generasjonen AMM teknologi” fra Aidon har fått en sterk markedsposisjon og er en etablert teknikk for fjernavlesning i Norden.

For mer informasjon, kontakt:
Jukka Leikkanen, nettselskapets direktør, Leppäkosken Sähkö Oy, tel. +358 44 750 3315
Juha Lindholm, Executive Vice President, Vatajankosken Sähkö Oy, tel. +358 44 5782 522
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771