« Tilbake Pressemelding 01.06.2010

Aidon leverer AMR-målere til Jyväskylän Energia

Ved utgangen av 2012 vil nye AMR energimålere bli installert på alle forbrukspunktene innen Jyväskylän Energias nettverk for elektrisitetsforsyning. Jyväskylä-baserte Aidon Oy vil forsyne elektrisitetsnettoperatøren JE-Siirto Oy med 48 000 energimålere. Disse vil være forbundet med et fjernavlesningssystem levert av TeliaSonera Finland.

– Smarte AMR-målere vil gi et nytt potensial for for eksempel styring av elektrisitetsforsyningsnett og forbedret kundeservice. De konkrete fordelene som disse målerne byr på, er langsiktige. Vi vil begynne med å introdusere for eksempel lavspennings nettstyring. Blant andre fordeler vil dette gi betydelige fordeler innen bymiljøer, forklarer Kari Kautto, administrerende direktør for JE-Siirto Oy.

JE-Siirto vil overvåke nettets tilstand, basert på data sendt fra målerne til driftsstøttesystemet. Det gjør det mulig med rask feilsøking innen kundens eller JE-Sirtos nett, med mer nøyaktig informasjon om feilens lokalisering og hyppighet. Reparatører vil være i stand til å starte arbeidet med en gang uten en forutgående anmodning om service fra kunden. For kunden vil dette bety forbedret kvalitet på elektrisitetsforsyningen.

AMR-målere gjør det mulig med raskere flytting fra én tariff til en annen, siden det ikke er nødvendig at en elektriker besøker stedet på nytt. Det er også lettere å sette opp den endelige fakturaen til kunder som flytter og førstegangsavlesningen for nye kunder.

– I lys av at det sannsynligvis vil komme nye krav for måling og kontroll, var pålitelighet og mulighet for oppgradering avgjørende faktorer i valget av Aidons energimålere. Den lokale tilstedeværelsen og støttetjenestene fra målerleverandøren er også viktig for oss, forklarer Kari Kautto.

Aidons nye generasjon av målere består av elektrisitetsmålere utstyrt med en datakommunikasjonsrute, en systemmodul og en innretning for fjernoppkobling.

– Aidons avanserte teknologi muliggjør kostnadseffektiv innføring av nye tjenester. Elektrisitetsforbrukere kan også spare penger, basert på mottak av mer omfattende og oppdatert informasjon om deres elektrisitetsforbruk, kommenterer direktør Veli-Pekka Tietäväinen i TeliaSonera Finland.

For flere opplysninger, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Kari Kautto, JE- Siirto Oy, tlf. +358 14 366 4000 014 366 4000

Direktør Veli-Pekka Tietäväinen, TeliaSonera Finland Oyj, tlf. +358 40 302 2350 040 302 2350

Markedsdirektør Petteri Heinänen, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771 040 514 4771

www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap med virksomhet i Finland, Sverige og Norge. Aidon er spesialisert innen måling av energiforbruk og systemer for fjernavlesning, levert av Aidon for å møte behovene for energiselskaper og tjenesteleverandører. De nordiske landene er nå i ferd med å innføre fjernavlesningsteknologier, og den nye generasjonen AMM-system utviklet av Aidon har oppnådd en sterk posisjon i markedet.