« Tilbake Pressemelding 29.08.2014

Aidon skal levere automatiske strømmålere til Eidsiva

Eidsiva Nett AS har tildelt Aidon kontrakt på automatiske strømmålere, såkalte avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Kontrakten har en verdi på ca. 160 millioner kroner og er en del av Eidsivas prosjekt for å bytte strømmålere hos 143 000 kunder.

Kontrakten innebærer kjøp av strømmålere med kommunikasjonsteknologi for automatisk innsamling av måleverdier, tilhørende IT-systemer og tjenester tilknyttet prosjektgjennomføringen.

Fremtidsrettet

– Vi er svært tilfreds med å tildele Aidon denne avtalen. Eidsiva ønsker en fremtidsrettet teknologi med mulighet for en mer effektiv drift av strømnettet i tilknytning til de nye målerne. Aidon tilbyr løsningen vi er ute etter og fremstår som en solid samarbeidspartner. Vi ser derfor frem til det kommende samarbeidet, sier direktør Morten Aalborg i Eidsiva Nett. Tildelingen av kontrakten til Aidon gjøres med forbehold om endelig vedtak i Eidsivas styrende organer.

Kan sette nye standarder

Norske myndigheter har satt som krav at alle husstander skal ha automatiske strømmålere innen 2019.

– Vi setter stor pris på tilliten Eidsiva Nett har gitt oss for levering av AMS-teknologi. Vi er møtt med profesjonelle og gjennomtenkte krav til løsning og funksjonalitet. Systemet vi skal levere vil kunne sette nye standarder i markedet for hva som vil bli etterspurt. Vi ser frem til samarbeidet med Eidsiva, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge, som har med seg IT-tjenesteselskapet Tieto på leveransen til Eidsiva for å komplementere Aidons sentralsystemløsning.

Fakta om Aidon

Aidon er en av de raskest voksende nordiske leverandørene av smartmålerløsninger og Smart Grid-applikasjoner. Selskapet ble etablert i Jyväskylä i Finland i 2004 på et tidspunkt hvor det nordiske smartmålermarkedet var i ferd med å åpnes. Aidon har kontorer i Jyväskylä i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Fakta om Eidsiva Nett

Eidsiva Energi AS er den største aktøren innen fornybar energi i Hedmark og Oppland. Konsernet har seks virksomhetsområder og ett av dem er datterselskapet Eidsiva Nett AS, som eier og driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland. Årlig investerer Eidsiva Nett nærmere 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca. 450 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Kontaktpersoner

Direktør Morten Aalborg, Eidsiva Nett AS, tlf. 959 81 349.
Administrerende direktør Thor-Erik Næss, Aidon, tlf. 900 70 184.