« Tilbake Pressemelding 25.02.2015

Aidon vant konkurransen om levering av AMS (Avanserte Måler- og Styringssystemer) til Hafslund Nett

Hafslund Nett, Norges største nettselskap, har valgt Aidon som leverandør av smarte strømmålere (AMS). 700 000 kunder fordelt på Oslo og de 33 omkringliggende kommunene vil få de nye målerne installert. Utrullingen av målerne vil starte i løpet av første halvdel av 2016 og være ferdigstilt innen utgangen av 2018.

Hafslunds nye AMS-løsning vil bestå av smarte strømmålere med navnet Energy Service Devices (ESD), et head-end-system (HES) for innsamling og styring av data, samt en kommunikasjonsløsning for dataleveranser.

– Etter en omfattende og grundig gjennomgang har vi vurdert Aidons tilbud til å være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for en fremtidsrettet og god teknisk løsning basert på gode kommersielle betingelser, forteller Kristin Lian, konserndirektør i Hafslund Nett.

– Aidons løsning tilbyr oss avansert smart grid-funksjonalitet og en intelligent trådløs kommunikasjonsplattform med fleksibiliteten og påliteligheten som kreves for fremtidig utvikling. I tillegg gir løsningen god støtte til IPv6, og head-end-løsningen har mange konfigurasjonsmuligheter, sier Lian.

– Aidons forståelse av, og tilnærming til, prosjektgjennomføringen viste også en strukturert prosjektorganisasjon som bestod av mange erfarne ressurser og en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser, avslutter Lian.

Administrerende direktør i Aidon Norge, Thor-Erik Næss, beskriver med stolthet og stor ydmykhet avtalen som i går ble signert.

– Vi føler oss stolte og beæret over å ha mottatt dette oppdraget. Vi skal levere markedets mest avanserte AMS-løsning, og Hafslund har lagt stor vekt på systemets funksjonalitet utover å samle målerdata fra kundene. Løsningen vil gi Hafslund muligheten til å motta mer informasjon om tilstanden i deres nett, noe som vil muliggjøre en enda mer effektiv drift av nettet. Denne AMS-løsningen er et viktig steg i retning av å bringe bransjen nærmere smarte nett, hvor også sanntidsdata øker verdiskapningen, sier Næss.

Fra venstre: Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon Norge, Timo Chrons, CEO i Aidon, Sigurd Kvistad, prosjektleder i Hafslund Nett, og Kristin Lian, konserndirektør i Hafslund Nett.

For mer informasjon:

Aidon
Administrerende direktør, Thor-Erik Næss
thor-erik.ness(a)aidon.com
+4790070184

Hafslund
Kommunikasjonsdirektør, Truls E. A. Jemtland
truls.jemtland(a)hafslund.no
+47 92 02 94 80

Aidon er en ledende leverandør av åpne smartmålersystemer (AMS) i Norden. Aidons produkter tjenestegjør i dag over én million målepunkter, og selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Hafslund ASA står på Oslo Børs og er en av de største børsnoterte kraftgrupperingene i den nordiske regionen. Hafslund er Norges størtse nettselskap, er en ledende leverandør av elektrisitet og er en stor produsent av fornybar energi – fra vannkraft til fjernvarme. Gruppen er den femte størtse i Norden innenfor el-salg og har produsert fornybar energi basert på vannkraft i mer enn 100 år. Hafslund vil utvikes både operasjonelt og strategisk innen gruppens fire forretningssegmenter: Produksjon, Varme, Kraft, og Marked.