Dette er Aidon

Vi er en veletablert Nordisk leverandør av smarte nett, smartmålerteknologi og tilhørende tjenester. Siden 2004 har vi hjulpet våre kunder, nettselskapene, med å sikre pålitelig strømforsyning og takle de store endringene i energisektoren på en proaktiv måte.

Spørsmålet om klimaendringer har blitt en avgjørende faktor i energipolitikken. For å møte målene knyttet til reduksjon av CO2-utslipp, er det helt nødvendig å produsere strøm fra fornybare energikilder, redusere forbruket og ytterligere forbedre utnyttelsesgraden. Digitalisering endrer energimarkedet og tilrettelegger for fremvekst av automatiserte nettverk og prosesser. Ved hjelp av den nyeste teknologien i kombinasjon med vår dyptgående kunnskap om de nordiske energimarkedene hjelper vi våre kunder med å oppfylle deres viktigste oppgave, nemlig å sikre feilfri distribusjon av strøm til sluttbrukere. Ved bruk av sanntidsdata fra smarte målere og avanserte analysemetoder er det mulig å forbedre nettoperasjonen samt planlegge forebyggende og proaktivt vedlikehold. Det er dette som er kjernen i Aidons arbeid.

Med 3 millioner smarte målere levert til mer enn 100 nettselskap i Norge, Sverige og Finland, kan Aidon kalle seg for markedsleder i Norden. Vi er svært dedikerte til å gi våre kunder de løsningene og tjenestene som trengs for å utnytte mulighetene som ligger i et smartere nett. Hos Aidon setter vi alltid kunden først.

Karriere i Aidon

 

Les om Aidon som arbeidsplass og se våre ledige stillinger her: careers.aidon.com

 

Media

Logo

Hvis du trenger logoen i andre formatter, er det bare å sende en e-post til info@aidon.com

Bilder

Aidon 6000-serie, 1- og 3-fase Energy Service Devices (hires jpg)

Videoer

Blueberry Hill, historie 1 - Det grønne samfundet

Blueberry Hill, historie 2 - Forbrukerengasjement

Blueberry Hill, historie 3 – Forbedret kundeservice

Blueberry Hill, historie 4 – Mikroproduksjon – hvordan hjelper AMS med det?

Blueberry Hill, historie 5 – Skiftet mot et smartere nett har begynt