« Tilbake 23.11.2006

Aidons målere gir ESE-Verkko en åpen AMM løsning

Aidon leverer «Den Nye Generasjonens Målere» med fjernavlesning til ESE-Verkko Oy, i Mikkeli Finland. Måleenhetene baserer seg på den åpne systemarkitekturen som Aidon har utviklet.

Kontrakten omfatter utstyrs og tjenesteleveranse til ca. 11 000 målepunkt som leveres i et samarbeid mellom Aidon og Onninen Oy, der Onninen svarer for levering av fjernavlesningsprogrammet. Prosjektledelse, installasjon og avlesningstjeneste samt datakommunikasjon utføres og ivaretas av Empower Oy. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2007 og 2008

– Vi ønsker å tilby våre kunder oppdatert forbruksinformasjon og korrekt faktura vedrørende deres energiforbruk. Den moderne og den modulære konstruksjonen Aidons måleenheter har, muliggjør dessuten ny funksjonalitet over tid, sier ESE-Verkkos administrerende direktør Jussi Malkamäki.

– Energiselskapenes kjøpsmønster har endret seg når det gjelder anskaffelse av fjernavlesningssystem. I dag vil kundene ha åpne systemløsninger der man kan benytte ustyr fra flere leverandører i samme løsning. Dessuten må teknologien være fjernoppdaterbar over tid, slik at man slipper kostbare besøk hos sluttkunden, og får en bedre avkastning på investeringen, sier Rolf Pedersen, leder av Aidon Norge

For Ytterligere informasjon:
Kontakt Rolf Pedersen, daglig leder, Aidon Norge tlf. +47 905 05 202
Jussi Malkamäki, administrerende direktør, ESE-Verkko Oy, tlf. +358 15 195 3850