Aidon

Reflections

Tanker og erfaringer om inspirasjon, teknologi, energi – noe som bidrar til en smartere og grønnere fremtid.

 

Energieffektivitet og reduksjon i energietterspørselen står sentralt for å lykkes med å nå en mer bærekraftig fremtid. Internett-tilkoblede enheter som overvåker og styrer kraftnettet vårt – og det smarte nettet som de bidrar til å skape – er teknologier som hjelper med å redusere behovet for energi, og som balanserer etterspørselstoppene.

Det er riktignok ikke selvsagt at de nye innovasjonene som kategoriseres som grønne, faktisk er grønne. El-biler kan forurense mer enn tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor, dersom de lades med fossilprodusert elektrisitet. Og den positive innvirkningen som smarte el-målere har på forbrukervaner kan også nulles ut, dersom de avanserte målesystemene og de tilhørende enhetene i seg selv forbruker store ressurser i produksjon og bruk.

Miljøaspektene av de enhetene og tjenestene som vi bruker, ivaretas best hvis vi ser på produktene i et livssykulsperspektiv – fra uthentingen av råmaterialet, hele veien til resirkulering og avhending. Ved at vi systematisk benytter oss av livsløpsvurderinger, såkalte Life Cycle Assesments, og Design for Environment-metoder, kan vi minimere de negative miljøkonsekvensene og maksimere de positive – og på denne måten gjøre fremtiden så grønn som mulig. Som det står skrevet i bærekrafts-policyen vår: Aidon er sterkt forpliktet til dette.

Janne Kekäläinen, Miljøspesialist, Aidon Oy

 

 


 

Tanker og erfaringer om inspirasjon, teknologi, energi – noe som bidrar til en smartere og grønnere fremtid.

 

Tilgjengelighet på og smart bruk av data er høyaktuelle tema i energisektoren. Viktigheten av begge deler øker også for en mer effektiv styring av kraftnettet. Den avanserte måleinfrastrukturen som ligger i AMS, utgjør en strålende plattform for «Energiens Internett». Raffineringen av data kan skape en betydelig merverdi. Samtidig setter dette enda høyere krav til pålitelighet i AMS. Aidon, som tech-leverandør, er dedikert til å fortsette som en aktiv aktør i virkeliggjøringen smartere nett.

Timo Chrons, CEO, Aidon