« Tilbake Pressemelding 18.09.2009

AMS løsninger må også møte fremtidige behov Helen Säköverkko combinerer varierte teknologier

Mer og mer teknologi, relatert til effektiv energiutnyttelse blir installert i bygninger. I fremtiden vil konsumenter levere sin overskuddsenergi ut på distribusjonsnettet.

Selv om slike visjoner virker lang unna, vil dette bli en realitet over de neste til år og fremover. Med andre ord så vil dagens AMS løsninger måtte kunne håndtere slike endringer. Derfor må dagens løsninger ha tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å håndtere disse fremtidige behov.

Fremtidens kommunikasjonsløsninger for AMS er en avgjørende faktor og mange energiselskaper har hatt varierte erfaringer med dagens løsninger. Vi ser allerede nå tegn på behov for daglig innsamling av timeverdier for aktiv og reaktiv energi i begge retninger. Videre ser vi en rekke nye behov for nye tariffer samt informasjon om spenningsbrudd og annet. Det har allerede blitt en lang liste over nye typer data som er relevant å samle inn for realisering av smarte målere og smart overvåking av lavspentnettet, sier Mika Sohlman, Product Manager i Aidon.

De nye kravene setter krav om at alle data skal være tilgjengelig kl 06:00 om morgenen, fra 100.000 sluttkunder og med 98% presisjon. For å oppnå dette vil foreksempel trekking av egne signal kabler for formålet kunne gi sikker kommunikasjon, men urealistisk å installere i alle bygg. Dersom man bruker trådløs kommunikasjon kan kvaliteten endres ettersom trær vokser opp eller nye bygninger blir satt opp.

Den beste løsningen er å kombinere forskjellige kommunikasjonsteknologier slik man har løst AMS utfordringene i sentrum av Helsingfors. Der har man benyttet en kombinasjon av signal kabel mellom målere på et RS485 grensesnitt og radio MeshNet forbindelse. Dataene blir sendt via GPRS til Aidon’s Gateware avlesningssystem som prosesserer dette videre til energiselskapets interne forretningssystemer.

Disse smarte målerne har utskiftbare kommunikasjonsenheter og brytere som kan fjernutkoble strømmen. AMS systemet programmerer måleenheten automatisk når den bli installert. Den samme forbindelsen blir brukt få å legge inn ny programvare etter behov.

«Takket være vårt nye system kan vårt kundesenter koble til eller fra elektrisiteten i løpet av noen sekunder under en samtale med kunden, hvor vi før måtte vente til en installatør kunne besøke kunden. Videre har vi allerede bruk fjernoppdatering av ny programvare for å tilfredsstille endrede behov» sier Mika Nousiainen, Målersjef for Helen Sähköverkko OY.

«To tredjedeler av de nye 120.000 nye målerene i Helsinki sentrum er allerede installert og denne utrullinger skal være ferdig i februar i februar 2010. Disse fleksible målerne med data-kommunikasjon er klargjort for installasjon av 3G som kan bli aktuellt om noen år. På det tidspunkt er det kun «masterne» som må oppdaters» forklarer Nousiainen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mika Nousiainen, Metering Manager, Helen Säköverkko Oy, tel +358 96172895
Mika Sohlman, Prdukt Manager, Aidon Oy, tel +358505161970
www.helen.fi
www.aidon.fi