« Tilbake Video 12.12.2017

Blueberry Hill, historie 1 – Det grønne samfunnet

Blueberry Hill er et typisk nordisk nabolag utenfor bykjernen. Her finner du noen få, beskjedne hus med elektriske biler pent parkert utenfor. Også er det innbyggerne: Herr Hansen, Fru Svensson – en fornøyd eier av en ny elektrisk bil, og Herr Toivonen – en mann som er svært entusiastisk over å eie sitt eget solcellepanel. Solcellepanel er ikke lenger så sjeldent som det en gang var. I likhet med de elektriske bilene, har de begynt å dukke opp rundt i Blueberry Hill.

Ja, det skjer flere endringer i disse dager. Den politiske agendaen har begynt å bevege seg mot et grønnere samfunn og folk kjøper ny teknologi som gjør det enklere å leve bærekraftig. Disse to fenomenene har noe til felles: de øker behovet for et smartere og mer sofistikert strømnett.

Tradisjonelt har Blueberry Hill sørget for å ha elektrisitet gjennom standard produksjon og enveis kraftoverføring. Dagens husholdninger, slik som Herr Toivonens, konsumerer ikke bare elektrisitet, de produserer også, og ønsker å sende overskuddsproduksjonen tilbake til strømnettet. På den andre siden introduseres nye smarte produkter som bruker mye elektrisitet, noe som legger et uvanlig press på strømnettet. Alt dette skaper et behov for et smart system. Blueberry Hill Energi har valgt å installere et slikt smart system. Installasjonen av såkalte «Energy Service Devices», også kjent som smarte strømmålere– er gjennomført.

Skiftet i retning av et grønt samfunn har begynt. Du er velkommen til å følge med på hva det betyr for Blueberry Hills innbyggere og for byens utnyttelse av energi