« Tilbake Video 13.03.2018

Blueberry Hill, historie 3 – Forbedret kundeservice

Det er en stormfull dag i Blueberry Hill. Kraftige vindkast kommer ned fra dalsiden. Trær faller over ende og drar med seg store strømmaster. Flere områder i Blueberry Hill mister strømmen. Beboerne blir bekymret: når vil de få strømmen tilbake? Heldigvis registreres bruddet og årsaken av de smarte målerne. De begynner å sende varsler via AMM-systemet. I kontrollrommet på Blueberry Hill Energi hjelper varslene teamet raskt å finne feilen i nettverket, så vel som de berørte husstandene.

Skjermen på kontrollrommet viser at det har oppstått en 0-lederfeil hos Herr Hansen. Det smarte systemet kobler automatisk fra strømforsyningen til huset hans for å unngå brann eller andre skader på huset. Servicemedarbeiderne i Blueberry Hill Energihaster av gårde for å fikse problemet. Kunden mottar en melding med antatt ventetid før problemet er løst.

Etter hendelsen bruker Blueberry Hill Energi dataen som er registrert av de smarte målerne til å utarbeide en rapport til myndighetene og informerer samtidig kundene om kompensasjonen de vil motta som følge av strømbruddet.