« Tilbake Video 08.05.2018

Blueberry Hill, historie 4 – Mikroproduksjon – hvordan hjelper AMS med det?

Solen skinner og Herr Toivonen er i godt humør. Han er en proaktiv miljøforkjemper og var tidlig ute med å installere solcellepanel på taket sitt. Han har i tillegg en smartmåler som registrerer innkommende og utgående energi. Når Herr Toivonens energiproduksjon er høyere enn forbruket, selger han overskuddet og mottar kompensasjon.

Mange av naboene hans har også blitt plusskunder. Mikroproduksjon har nemlig blitt veldig populært, og i den forbindelse møter Blueberry Hill en ny type utfordring: Økt lokal produksjon øker kompleksiteten i distribusjonssystemet og stiller høyere krav til god informasjonsflyt. Men med det nye, avanserte målesystemet har Blueberry Hill Energi tilgang på en mengde ny data fra lavspentnettet som gjør det mulig å overvåke spenningskvaliteten og belastningen i nettet. Målerne gjør det også mulig å håndtere overgangen fra enveis til toveis energiflyt og distribusjon.

Ikke nok med det, Blueberry Hill kan også utnytte dataen til å analysere de langsiktige virkningene, optimalisere investeringer og på sikt introdusere dynamiske prismodeller.