« Tilbake Video 06.08.2018

Blueberry Hill, historie 5 – Skiftet mot et smartere nett har begynt

Skiftet mot et smartere nett og et grønnere samfunn er i gang, men hva vil fremtiden bringe?

Vi vet er at nye produksjons- og forbruksmønstre vil utvikle seg.

Vi vet også at den kontinuerlige veksten i datavolum øker kompleksiteten knyttet til nettdrift.

For å håndtere denne utviklingen stilles det høye krav til de smarte målesystemene. De må blant annet:

  • Måle forbruk hvert 15. minutt, eller hvert minutt, om ønskelig
  • Måle spenning, belastning, kvalitet samt aktiv og reaktiv energi og kraft
  • Registrere brudd i nettet, varighet, samt sende og behandle alarmer
  • Måle plusskunders nettoproduksjon

Og listen fortsetter

Det betyr at det vil være behov for stadig smartere overvåkings- og administrasjonsapplikasjoner i tillegg til økt båndbreddekapasitet.

Heldigvis kan Blueberry Hill Energy’s smartmålersystem kontinuerlig tilpasses den nye virkeligheten. Dette er takket være systemets kommunikasjonsløsning som gjør det mulig å oppgradere funksjonaliteten trådløst.

Vi kaller det future-proofness.

Bli med vår venn, Herr Pettersson, i den siste delen av vår serie om Blueberry Hill – en «future proof» landsby som beveger seg mot et grønnere samfunn.