« Tilbake

Lapland Gruppen

AMS-alliansen med fokus på synergier og hver sin utrullingsplan

Sammen eier de energihandelsbedriften Energiapolar. Da den finske reguleringen for fjernstyrt måleravlesning trådte i kraft i 2009, ble det praktisk for Lapland Gruppen å forene krefter også i innkjøpet av AMS for å hente synergier og spare ressurser gjennom hele prosjektet, forklarer utviklingssjef Mikko Kangasniemi i en av gruppens åtte nettselskap, Rovakaira.

Se til det finske kartet og følg linjen til den arktiske sirkel: regionen nord for denne utgjør nærmere en firedel av Finlands totale landområde. Det er Lapland, regionen med mengder av åpen natur, begrenset befolkning og lange kraftlinjer. Åtte nettselskap, Lapland Gruppen, styrer distribusjonen av kraft i området, og størrelsen deres varierer fra noen få tusen kunder opp til 30 000. Hele regionen, totalt 90 000 målepunkter, måles av Aidons teknologi.

Valget av løsning

Den finske målerreguleringen setter som den norske de grunnleggende kravene til målerenhetenes funksjonalitet: timesmåling, sanntidsregistrering av strømbrudd, og støtte til dynamiske tariffer, blant annet. Lapland Gruppen måtte likevel ta noen sentrale valg.

Det første spørsmålet de stilte seg var hvordan de skulle organisere aktiviteten knyttet til måleravlesning. Gruppen ble enig om å outsource tjenesten til en tjenesteleverandør som hadde tilstrekkelige og kompetente ressurser til å operere den på Gruppens vegne.

Så måtte det velges en løsning.

– Investeringskostnader i tillegg til driftskostnader for en periode på 15 år var avgjørende parametere i Gruppens evaluering av den tilbudte løsningen. Referanser, altså beviste resultater, var også en av de avgjørende kriteriene, sier utviklingssjef Kangasniemi i Rovakaira.

Valget falt på en turn-key smartmålerløsning fra TeliaSonera, Finlands nasjonale mobiloperatør. Pakken inkluderte TeliaSoneras måleravlesningssystem og Aidons målere (ESD). TeliaSonera var også ansvarlig for utrullingen og brukte underleverandører til å utføre installasjonen.

Den andre sentrale utfordringen for Gruppen var valget av kommunikasjonsteknologi. En PLC-løsning ble ansett som utsatt for forstyrrelser og derfor risikabel. Gruppen hadde til gjengjeld tillit til trådløs teknologi som en robust og fleksibel kommunikasjonsplattform, og så utover det en fleksibilitet tilpasset ulike lokasjoner og typer installasjoner i Aidons løsning. På det store geografiske operasjonsområdet deres er det bare noen få tettsteder og kommunale sentre med leilighetsbygg; flere områder er suburbane, som landsbyer og feriesentre, og i tillegg er det flere frittstående hus med lange avstander til naboen. Muligheten for å bruke serie- og mesh-radiobaserte tilkoblinger samt GSM punkt-til-punkt i samme system var en ettertrykkelig fordel.

Hver sin plan – samme tidsfrist

Etter at kontrakten ble signert planla og styrte hvert av de åtte alliansemedlemmene hver sin plan for utrullingen. Installeringen ved Rovakairas 30 000 målerpunkt tok nærmere to år. Alle åtte selskapene hadde gjennomført utrullingen innen utgangen av 2013, som var fastsatt tidsfrist i reguleringen.

Erfaringene

– Jeg er veldig fornøyd med påliteligheten og den overordnede ytelsen til løsningen vi valgte. Da vi tok valget, var Aidon et ungt selskap med banebrytende ideer, slik som muligheten for å oppgradere målerne
via fjernstyring, eller å bytte ut kommunikasjonsteknologien ved å skifte systemmodulen. Disse funksjonene er i bruk i dag. For å være ærlig er jeg overrasket over hvor godt alt fungerer, sier Kangasniemi.

For tiden implementerer Rovakaira PGM (Power Grid Management). Under den innledende piloten ble 500 målepunkter oppdatert med denne funksjonaliteten, som tilgjengeliggjør detaljert informasjon fra målepunktene og sender alarmer til DMS-et deres når det oppstår feil eller avvik; over- eller underspenning, manglende fase, eller nullederfeil, for  eksempel. Planen er å utvide PGM til 6000 målepunkt i løpet av neste fase.

– Da vi gikk til innkjøp var hovedmålet vårt å overholde de regulatoriske kravene til et fjernavlesbart målesystem. Etter mer enn et år med full drift, kan jeg si at systemet leverer mye mer enn det. Tredje generasjons AMS er et styringssystem for informasjon som samler data, prosesserer de og leverer de til forskjellige interessenter, konkluderer Kangasniemi.