« Tilbake

Nivos Oy

AMS åpnet utsikten til lavspentnettet

Gjennom prosessen med å anskaffe AMS, ble det klart for nettselskapet Nivos Oy at dette faktisk var en investering i automatisering av selve lavspentnettet. Status- og alarminformasjon som smarte målere gir, er i dag en sentral del av Nivos nettdrift, og problemer som oppstår kan for det meste løses i felten ved hjelp av mobile enheter og automatisering. 

Nivos Oy er et nettselskap som drifter elektrisitets-, vann- og fjernvarmenettverk – i tillegg til optiske fibernett – i Mäntsälä-området i sørlige deler av Finland. De dekker også de ni omkringliggende kommunene. I sin el-distribusjon dekker Nivos 14 000 kunder. De siste årene har selskapet gjort betydelige investeringer i automatiseringen av både høy-, distribusjons- og lavspentnettet sitt, som til sammen strekker seg over 2 500 km.

I styringen av lavspentnettet, benytter Nivos seg av AMS-systemet som ble implementert i perioden 2011-2013. Dette – ved hjelp av Aidons PGM-funksjonalitet (Power Grid Management) – gjør det mulig for dem å få oppdatert informasjon på en helt ny måte fra lavspentdelen av nettet.

En av driverne for å fornye AMS-systemet for Nivos var innledningsvis den finske lovgivningen, som påkrevde at automatisert fjemåling skulle implementeres innen utgangen av 2013. Målet Nivos satt seg for anskaffelsesprosessen var å finne en solid, høytytende og lett tilgjengelig målerløsning. Gjennom prosessen kom det frem ideer til en moderne AMS-løsning, som kunne by på mer enn bare måling; hvordan den også kunne brukes som støtte til driftsplanlegging og nettovervåking, for eksempel.

Tenkningen knyttet til AMS som en nødvendig, faktisk «påtvunget», kostbar «ting» ble omgjort til en investering som kunne levere mange både umiddelbare og langsiktige fordeler, forklarer planleggingssjef, Pasi Friman, og driftssjef, Jarno Virtanen, i Nivos. Løsningen de valgte var det den nasjonale mobiloperatøren TeliaSonera Finland som stod for, som består av TeliaSoneras måleravlesningssystem og Aidons smartmålere, såkalte Energy Service Devices. Utrullingen var ferdigstilt i oktober 2013. Neste steg var deretter å fokusere på tilleggsfunksjonene (add-ons), som gjøres tilgjengelig gjennom PGM-funksjonaliteten for lavspentnett, som er innebygd i smartmålerne.

«Hvordan visste dere at det var dit dere måtte dra»?

To målere sendte en alarm til systemet vårt. Vi oppdaget at det manglet strøm i området hvor alarmen ble sendt fra, og vi sendte en av våre ansatte til stedet med én gang. En ødelagt luftledningskontakt ble funnet og fikset, før den førte til forstyrrelser hos kundene våre. Du lurte på hvordan vi visste at det var akkurat dit vi skulle dra, uten at kundene merket noen feil. Takket være IT-systemet vårt, er det mulig for oss å reagere og reparere feil før noen skade er skjedd ute hos noen av kundene våre. Målet vårt er å forutse og forhindre problemer.  – Svar på spørsmål fra en av Nivos kunder, hentet fra selskapets nettsider

Tilfellet over, som skjedde tidligere i år, er et typisk eksempel på den proaktive og prevantive kunde-servicen som Nivos nå tilbyr. Helt siden alle smartmålerne deres – Energy Service Devices – fikk aktivert PGM-funksjonaliteten sin i begynnelsen av 2015, har målerne hatt muligheten til å avdekke avvik og feil i lavspentnettet, og rapportere disse som alarmer. Feilene kan være fysiske og relatert til nettselskapenes fasiliteter, slik som i eksempelet over, men det er like viktig at målerne kan avdekke problemer ute ved kundenes installasjoner, for å kunne løse disse. For eksempel kan smartmåleren konfigureres til å måle om kundens last overgår den kontrakterte sikringsstørrelsen. Skjer dette flere ganger, eller hvis overlasten er betydelig, bør kunden kontaktes og rådgis til å oppgradere nettkontrakten, slik at den korresponderer med faktisk energibruk.

Mange fordeler

Nivos AMS-system er integrert med Trimbles NIS/DMS. Trimble-systemets intelligens benytter seg av målerdataene, og prosesserer disse til hensiktsmessig informasjon som kan brukes av driftsoperatørene. Ulike hendelser og alarmer vises på nettkartet, hvor type feil og lokasjon fremkommer. De ansatte som jobber med reparasjon mottar DMS-alarmene som meldinger, direkte til de mobile enhetene sine. De kan sjekke detaljene rundt hendelsen både hjemme og ute i felten – hvor enn de måtte være når alarmen går av – istedenfor å måtte være avhengig av annenhåndsinformasjon fra kontrollrommet eller kunde-service. Resultatet: Betydelige besparelser både i tid og penger brukt, takket være raskere feilretting og færre kilometer kjørt. Og fordi informasjonen om avvik mottas med én gang en måler avdekker dem, kan feilene fikses før noen større feil skjer. Takket være denne funksjonaliteten kan uventede og plutselige alarmer i løpet av netter og helger minimeres eller unngås helt, som igjen har resultert i færre overtidstimer og reduserte relaterte kostnader.

AMS-data har også hjulpet med å avdekke feil i distribusjonsnettet, i tilfeller der den automatiske frakoblingen står på og ingen feil har blitt oppdaget. For eksempel ble en linje slått over ende, uten at det slo ut en distribusjonsnettalarm. Ved hjelp av «spenningsubalanse»-alarmene, riktignok, som sendes ut fra de smarte målerne i det samme transformator-distriktet, kunne feilen avdekkes og lokaliseres til et bestemt område. Dermed kunne feilen fikses før den forårsaket ytterligere skader.

Høsting av teknologienes muligheter

Alarmene og statusinformasjonen fra de smarte målerne er i dag en sentral del av Nivos nettdrift. Automatisering har endret arbeidsprosessene: På en vanlig dag er kontrollrommet som oftest ubemannet, fordi mange driftsavgjørelser nå tas ute i felten. Når større hendelser oppstår, styres fortsatt feltarbeidet fra kontrollrommet.

Ifølge Jarno Virtanen har feltinstallatørene adoptert de nye løsningene på en god måte og med en positiv innstilling. De er også fornøyde med at mindre tid kastes bort på å «kjøre rundt og gjette».

– Uten motet til å nyttiggjøre oss av teknologien og de tilgjengelige grensesnittene, ville vi fortsatt ha gjort tingene på gamlemåten. Du trenger mot og fart til å ta avgjørelser, sier Virtanen.