« Tilbake

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Levetidskostnader avgjørende for systemfornyelse

Når man vurderer å investere i nytt målesystem, bør man ta høyde ikke bare for den inititelle investeringen, men også for hele systemets levetidskostnader, slik som vedlikehold og fremtidige oppgraderinger. Oulun Seudun Sähkö valgte Aidon både på grunn av vår fremtidssikre, åpne og modulære systemarkitektur og på grunn av vår avanserte fjernstyringsløsning.

Oppdatering ved hjelp av fjernstyringsfunksjonen ble testet ut da Oulun Seudun Sähkö implementerte overvåkning av lavspentnettet som ny funksjon i AMS-systemet sitt. Takket være Aidons løsning kunnde dette gjøres fra sentralt hold uten at de måtte oppsøke måleenhetene fysisk.

Integrert i kundenes forretningsløsninger

Hos Oulun Seudun Sähkö er avlesningssystemet Aidon Gateware integrert med Enero Customer Information System og ABB’s Distribution Management System (DMS). På den måten kan måle- og overvåkingsdata som lagres i avlesningssystemet bli brukt både i kundeserviceøyemed og i administrasjon av nettet.

Proaktive tjenester takket være overvåking av lavspentnettet

Aidons overvåkingsfunksjon – smart overvåking av lavspentnettet – som integreres med nettselskapets DMS-systemer gjør det mulig for operasjonsavdelingen i Oulun Seudun Sähkö å motta real-time varsler dersom feil oppstår ved strømforsyningen inn mot sluttbrukerne. Farlige null-lederfeil og fasebrudd varsles umiddelbart..

I de tilfeller der feil oppstår i distribusjonsnettet vil systemet vise hvilke deler av lavspentnettet som berøres. Korrigerende tiltak kan gjennomføres med en gang, gjerne også før sluttbrukerne merker noe til feilen. Dette muliggjør en proaktiv kundetjeneste.

Relaterte pressemeldinger

  • Oulun Seudun Sähkö implementerer PiHa i hele nettet sitt. Informasjon om strømfeil føres direkte over til nettselskapet og kundene. Les mer
  • Oulun Seudun Sähkö fornyer det fjernavlesbare systemet sitt (Remote Reading System). Les mer