« Tilbake

Savon Voima Verkko Oy

Kortere responstid

Savon Voima Verkko opererer 25 000 km med kraftlinjer. Der de er plassert i landlige strøk og tett skog er store deler av linjene deres svært sårbare for uvær og tungt snøfall. I et slikt miljø er det utfordrende å levere pålitelig strømtilførsel til enhver tid.

Etter fjernoppdateringen av smartmålerne som Savon Voima nylig har gjennomført kan selskapet nå motta varsler dersom feil oppstår i kundenes målepunkter eller i lavspentnettet forøvrig. Den umiddelbare informasjonen de får forkorter responstiden også i kundeserviceleddet. Feilene kan lokaliseres geografisk i selskapenes DMS og repareringsordre går ut deretter.

Dersom et tre faller over distribusjonsnettet, kan bruddpunktet lokaliseres på et kart på tranformatorstasjonsnivå – takket være varslene som sendes ut fra målepunktene som berøres på grunn av manglende spenning. Dette gjør reparasjonsprosessen raskere.

Sømløs og automatisert arbeidsprosess

Savon Voimas ultimate mål er en arbeidsprosess som går sømløst og automatisk fra alarmen går til feil er identifisert og reparert. Takket være avanserte verktøy er de allerede godt i gang med å nå målet. I tillegg til Aidons målere og ABBs DMS-system skal de nå integrere Tietos GridWise-system med real-time geografisk informasjon og Tietos elektroniske kartapplikasjon (PGField) for mobile enheter. Så snart integrasjonen er klar, vil systemet prosessere alarmer automatisk som inkluderer informasjon om bruddlokasjon og feilrettingsbeskrivelser, og meldingen vil leveres direkte til operatørene i felten.

– Ved å bringe innovasjoner sammen kan vi reparere feil og vedlikeholde nettet på en helt ny og mer effektiv måte. Dette forbedrer kundeservicen vår, og det minimierer kompensasjonene vi er pålagt å gi dersom feilrettingstiden overgår en gitt grense, sier daglig leder av Savon Voima, Matti Ryhänen.

Etter at pilotfasen som omfatter 10 000 smartmålere er gjennomført, vil de resterende 60 000 målerne deres bli oppdatert med tilsvarende overvåkings- og varslingsfunksjon.

Fakta

  • Nettselskapet Savon Voima Verkko leverer strøm til 114 000 nettkunder i sentraløstlige deler av Finland.
  • AMS-systemet deres består av 70 000 Energy Service Devices levert av Aidon og avlesningssystemet Aidon Gateware. Måleravlesningstjenestene leveres av Enfo.
  • Overvåking av lavspentnettet er under utrulling. Denne funksjonen varsler blant annet dersom det oppstår feil både i kundenes målepunkter og i lavspent- og distribusjonsnettet. Dette muliggjør punktlig og effektiv reparasjon og kundeservice.

Relaterte pressemeldinger