« Tilbake

Vantaa Energy Electricity Networks Ltd.

AMS støtter trygg drift hos Vantaa

Vantaa Energy elektrisitetsnettverk distribuerer kraft til 118 000 kunder i Vantaa, den fjerde største byen i Finland, og del av hovedstadsregionen rundt Helsingfors. I oktober 2013 tok Vantaa Energy i bruk sitt nye AMS-system, etter en to måneder lang pilotfase. Ved oppstartstidspunktet dekket systemet over 63 000 målepunkter, og etter tre års bruk hadde antallet målepunkter økt med 20 000. Veksten kom delvis gjennom fornyelsen av den gamle basen av installerte måleenheter, og delvis gjennom befolkningsveksten i Vantaa, som har ført til at 3000-4000 nye kunder kobles til kraftnettet hvert år.

Høye forventninger til pålitelighet

Sjef for kunderelasjoner, Janne Hartikainen, understreker at deres forventninger til det nye systemet var høye under anskaffelsesfasen, særlig hva gjaldt pålitelighet. Etter å ha hatt det nye AMS-systemet i drift i tre år nå, har erfaringene vist seg å imøtekomme forventningene meget godt. De høye SLA-målingene bekrefter dette: 99,4 prosent av alle avlesningene er samlet i systemet innen kl. 05:00 neste morgen på jevnlig basis.

Forsterket kontroll med lavspentnettet gjennom PGM

I tillegg til systemets avlesningspålitelighet og ytelse, understreker Hartikainen viktigheten av å bruke AMS-informasjonen i nettselskapenes drift. Som et eksempel trekker han fram informasjonen fra måleenheter som hjelper med å spore feilmålinger og ødelagte målertilkoblinger ute hos kundene. Dette er en viktig del av kvalitetskontrollen, som bidrar til å sikre korrekt fakturering av kundene.

PGM underspenningsalarm på Trimble DMS

Rundt 25 prosent av alle smartmålerne – de såkalte Energy Service Devicene – til Vantaa har aktivert PGM-funksjonalitet (Power Grid Management) for monitorering av lavspentnettet. Dette brukes til å avdekke feil og avvik i el-tilførselen til kundene, slik som spenningsavvik og null-lederfeil. I tilfeller der det er feil i kundenes el-tilførsel, avdekker smartmålerne at det er feil og hva slags type feil det er, før de umiddelbart sender en alarm til driftssenterets Trimble DMS-system, som viser typen feil og feilens lokasjon. Tidlige alarmer knyttet til null-lederfeil er spesielt viktig for å eliminere relatert risiko for sikkerhetsfare eller skade på kundenes eiendommer.

AMS la grunnlaget for ny driftsmodell

El-måleren – tradisjonelt brukt i faktureringsøyemed – er i dag en sentral del av nettdriften hos Vantaa. I henhold til denne endringen, ligger nå de AMS-relaterte forpliktelsene organisert under Tilkoblingstjenester og Nett-tjenester. Tilkoblingstjenester tar seg av den fysiske driften av kundenes tilkobling, inkludert installasjon og livstidsvedlikehold av målerne, mens Nett-tjenester fokuserer på måleravlesning og prosessering av måledata, slik at driftsavdelingen kan bruke informasjonen til å spore og fikse feil i nettet.

Ifølge Hartikainen åpner den nye driftsmodellen for en mer effektiv måte å jobbe på. Takket være den nye modellen, har behovet for feltarbeidere gått ned med 50 prosent, sammenlignet med oppstarten i 2013. Effektiviteten følger delvis av tilgjengeligheten på og utnyttelsen av AMS-informasjon, som hjelper installatørene med å planlegge og utføre arbeidet sitt mer selvstendig, med mindre tid brukt på feilsøking i felten. I tillegg, ettersom AMS-systemet yter pålitelig, krever driften mye mindre oppmerksomhet.