Bilder av Aidon-produkter feilaktig referert til i nyhetsartikler vedrørende feil på målere hos BKK

Flere medier har nylig publisert nyheter om nye strømmålere som ikke fungerer ordentlig hos nettselskapet BKK.

Mediene har feilaktig brukt bilder av Aidon målere i nyhetene.

Aidon ønsker derfor å informere om at  Aidon ikke er leverandør til BKK, og at vi eller våre produkter er ikke involvert i saken.

Norges største nettselskap, Hafslund Nett, innoverer smartmåling med Wide Area Mesh network

Hafslund Nett skal innen slutten av 2018 distribuere smarte strømmålere som vil dekke over 700 000 strømtilkoblinger i Oslo-området. IDC (International Data Corporation), en global tilbyder av markedsanalyser, har laget en casestudie basert på den unike utrullingen av smarte strømmålere.

Kjernen av den nye løsningen består av Aidons smarte målere, Aidons head-end-system for å samle og administrere data fra målerne, samt kommunikasjonsløsningen for datalevering med innegygget Wirepas connectivity teknologi.

“Vår nye løsning for smarte målere, kombinert med nyinvesteringer i strømnettet vil hjelpe Hafslund Nett å oppnå sin strategiske prioritet: å være det mest effektive strømnettselskapet i Norge”, sier Steinar Drage, prosjektleder for den tekniske løsningen i prosjektet for smarte strømmålere i Hafslund Nett.

Takket være innovativ kommunikasjonsteknologi kan Hafslund Nett introdusere smarte målere hvor nettverk og nettverksadministrasjon er autonomisert og desentralisert. Dette åpner for å eliminere investeringer i spesifikke innretninger for nettverkskommunikasjon, noe som representerer en radikal endring i nettverkslogikken.

“På grunn av kravene til hyppigere og mer detaljert måledata – inkludert innhenting av data nesten i sanntid – har nettselskap som Hafslund Nett besluttet å investere i løsninger som er fullt skalerbare med tanke på kommunikasjonskapasitet. Den nordiske regionen er det mest avanserte markedet for smarte nett og smarte målesystemer, og trenden er veldig tydelig: fremtiden er trådløs. Det kommer ikke til å ta lang tid før resten av Europa følger etter”, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør for Aidon i Norge.

Hafslund Nett har stor tro på at utrullingen av smarte målesystemer kommer til å bli en “game changer” for måten strømnettet driftes på. De nye systemene vil gjøre det mulig for Hafslund Nett å få mer informasjon om tilstanden til nettverket, noe som muliggjør effektiv og pålitelig drift av strømnettet. Utrullingen er en pågående prosess, og det er bare en liten del av fordelene knyttet til teknologien som har blitt realisert så langt. Forventede fremtidige fordeler inkluderer blant annet:

  • Pålitelig og sikker tilkobling med utmerket SLA: Den dokumenterte ytelsen så langt er på linje med forventningene, og en minimumspålitelighet på 99,9% er bekreftet. Cybersikkerhet og sikring av data muliggjøres gjennom industristandard krypteringsalgoritmer.
  • Fleksibilitet til å tilfredsstille fremtidige behov: Når utrullingen er komplett vil Hafslund Nett være i stand til å bevege seg fra drift av grunnleggende funksjonalitet nødvendig for måling av strøm, til mer komplekse driftsbehov som styring av strømkvalitet, eller istandsetting av kunder med smarte hjem. Oppgraderinger i funksjonalitet og sikre oppdateringer “over the air” (OTA) vil også enkelt kunne styres med hjelp fra Aidons teknologi.
  • Optimalisering av kostnader knyttet til investering og drift: Grunnet Aidons teknologi med innebygget Wirepas Connectivity, fungerer målerne (både master og slave-målere) som kommunikasjonsinfrastruktur. Dette betyr at det ikke er nødvendig med ekstra kommunikasjonsapparater, noe som fører til en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til både investeringer, installasjoner og drift. Tilkoblingen i seg selv har ingen løpende kostnader.
  • Grensesprengende innovasjon: Nettverket av målere er autonomt og desentralisert. Det er i stand til gjennomføre dynamisk og lokal reparasjon, og kan for eksempel somdirigere trafikken selvstendig.

“Utviklingen av mesh-teknologi, slik som Wirepas Connectivity, har i løpet av de siste årene løftet de nye smarte løsningene til et nytt nivå. Med fremveksten av IoT i industri og infrastruktur ser vi at Wide Area Mesh er en eksepsjonelt passende løsning for mange applikasjoner”, oppsummerer Teppo Hemiä, administrerende direktør i Wirepas.

Casestudiet fra IDC Spotlight er tilgjengelig for nedlastning her: https://wirepas.com/download/ og her: www.aidon.com/hafslundspotlight.

Ytterligere informasjon:

Kontakt Aidon: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør for Aidon Norge, +47 900 70 184, thor-erik.ness@aidon.com

Kort om Aidon:

Aidon er den ledende tilbyderen av smart grid og smartmåler-løsninger i Norden. Vi hjelper nettverksselskaper med å øke påliteligheten til strømdistribusjon ved å tilby løsninger for strømmåling, datainnhenting og drift, samt drift av lavspenningsnettverket. Aidon har distribuert eller signert kontrakter for mer enn 2,5 millioner målepunkter i Norden. Aidon har hovedkontor i Jyväskylä, Finland, og har kontorer i Vantaa, Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Kontakt Wirepas: Sebastian Linko, Visepresident for markedsføring, kommunikasjon og investorrelasjoner, +358 (0)40 23 6607, sebastian.linko@wirepas.com

Kort om Wirepas

Wirepas fokuserer på å tilby sine kunder den mest pålitelige, optimaliserte, skalerbare og lett håndterbare enhetstilkoblingen i markedet. Wirepas Connectivity er en desentralisert protokoll for radiokommunikasjon som kan brukes i enhver anordning, med hvilken som helst radiochip og på hvilket som helst radiobånd. Med Wirepas Connectivity er det ikke noe behov for tradisjonelle repeatere fordi hver eneste trådløse enhet er en smart router i nettverket. De tilkoblede enhetene former nettverket – det er så enkelt som det. Wirepas har sitt hovedkontor i Tampere, Finland og kontorer i Australia, Frankrike, Tyskland, Sør-Korea, Storbritannia og USA. “Things connected – Naturally.”

Svenske Skellefteå Kraft valgte Aidons teknologi til sitt nye smartmålingssystem

Det svenske nettselskapet Skellefteå Kraft har valgt Aidon som sin leverandør av den neste generasjonen smartmålinggysstem som de nå skal installere. Aidons totalleveranse dekker et head-end-system (HES) for innsamling og styring av data, Energy Service Devices, og en RF-basert kommunikasjonsløsning. Skellefteå Kraft er en av de første nettselskapene som investerer i et nytt målesystem som imøtekommer de nye funksjonelle kravene satt av den svenske Energimarknadsinspektionen.

Det nye systemet vil gi Stellefteå Kraft et bredt sett av avanserte funsksjoner og en betydelig større mengde data – med muligheten for å overvåke status og leveransekvalitet i nettet. Selskapets kunder vil dra nytte av systemet gjennom mer nøyaktig og finmasket informasjon om eget forbruk – foruten muligheten til å kontrollere det.

Implementeringen av det nye systemet vil starte i løpet av sommeren.

– Vår oppgave er å tilby kundene våre en sikker leveranse av strøm, også i fremtiden, samtidig som vi sikrer et effektivt driftsmiljø og et velbalansert kraftnett. Med Aidons løsning får vil tilgang på avansert funksjonalitet i et målesystem som også er fremtidssikkert, sier Clas Berglund, leder av Nettavdelingen i Skellefteå Kraft.

– Vi er svært glade for å bli involvert i å utvikle Skellefteå Krafts el-nett. Den neste utviklingsfasen for smarte nett i Sverige er iferd med å begynne, og disse første nettselskapene setter et eksempel til etterfølgelse for andre, sier Fredrik Rex, daglig leder av Aidon i Sverige.

Fra venstre: Fredrik Rex, daglig leder, Aidon i Sverige, Lena Sarlin, mätingenjör, Nettavdelingen, Skellefteå Kraft, Per Högelin, Sales manager, Aidon, Crister Persson, innkjøpere, Skellefteå Kraft, og Clas Berglund, leder av Nettavdelingen, Skellefteå Kraft.

Kontakt: Fredrik Rex, Aidon, tel. +46 703 366 726, email fredrik.rex(at)aidon.com

Aidon er en ledende leverandør i Norden av smarte målere og smartnetteknologi og -løsninger med en åpen arkitektur. Løsningene våre dekker mer enn 1,3 millioner målepunkter i den nordiske regionen. Aidon har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige, og Asker i Norge.

Skellefteå Kraft driver utviklingen av fornybar energy gjennom investeringer og forskning. Vi er en av de største kraftprodusentene gjennom produksjon av vinn og vann, varme og bio-energi. Målet vårt er å ha 100 prosent ren energiproduksjon.

Den nylig signerte kontrakten med Glitre Energi Nett og Øvre Eiker Energi understreker Aidon’s ledende posisjon i det norske AMS markedet

18 desember 2015 signerte Aidon kontrakt med Glitre Energi Nett og Øvre Eiker Energi, som til sammen utgjør ca. 100 000 målepunkt. Dette er et nøkkelferdig prosjekt med installasjon av en total AMS infrastruktur, hvor Aidon benytter Ringeriks-Kraft Service AS som underleverandør på installasjon. Det er ca. 2,9 millioner målerpunkt i Norge totalt, som alle skal ha nye avanserte målere innen begynnelsen av 2019. Prosjektsamarbeidet Smart Strøm Østafjells (SSØ), med opsjoner, var den siste kontrakten i det norske markedet, og med denne i porteføljen har Aidon vunnet kontrakter som utgjør til sammen mer enn 1,5 millioner målerpunkt, med ende-til-ende løsning for AMS.

Tore Morten Wetterhus, CEO for Glitre Energi Nett forklarer hvorfor de valgte Aidon:

– Blant flere godt kvalifiserte tilbud, og etter grundige og omfattende gjennomganger av de forskjellige tilbudte løsninger falt valget på Aidon. Dette er basert på kriterier som: kvalitet, funksjonalitet og teknologi. Vi har stor tro på at Aidon vil gi oss det beste resultat for våre nærmere 100 000 kunder, fordelt over 8 forskjellige kommuner.

Administrerende direktør i Aidon Norge, Thor-Erik Næss, føyer til:

– Vår teknologi og vår forpliktelse til å forbedre teknologien i løpet av systemets levetid, har blitt verdsatt. Det er helt klart at Glitre Energi Nett og Øvre Eiker Energi har ambisiøse mål for et smartere distribusjonsnett, proaktive analyser og fornøyde sluttkunder. Vi ser frem til å jobbe tett sammen ved gjennomføring av dette prosjektet.

Fra venstre: Steffen Fagerås, Service Direktør, Ringeriks-Kraft Service, Tore Morten Wetterhus, CEO, Glitre Energi Nett, Thor-Erik Næss, Administrerende Direktør, Aidon i Norge, og Lars Øivind Andresen, Administrerende Direktør, Øvre Eiker Nett.

 

Se signering på NRK Nyheter 18.12.2015:

Det nye, store prosjektet for Aidon i Norge omfatter leveranse av 180 000 målere

Den nasjonale utrullingen av AMS i Norge fortsetter i jevn fart, og for Aidon vokser størrelsen på ordrereserven: Skagerak Nett på Sør-Østkysten i Norge er den fjerde store nettselskap som valgte også Aidons teknologi i sin AMS-løsning. I leveransen fungerer Aidon som underleverandør for Ericsson, som vant kontrakten for totalleveransen til Skagerak Nett. Dermed dekker Aidons prosjektansvar leveransen av sentralsystemet for måleravlesning, Aidons mesh-radiobaserte kommunikasjonsløsning, samt 180 000 smarte målere, såkalte Energy Service Devices (ESD). Det nye systemet introduseres mot slutten av 2016.

– Å bli valgt som teknologileverandøren for dette AMS-prosjektet tar vi som et tegn på tillit til vår teknologi og kompetanse. Løsningen gir den nødvendige fleksibilitet og kapasitet til å videreutvikle avansert smart grid funksjonalitet fremover, samtidig som den sørger for en pålitelig plattform for fjernavlesning, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon, og legger til: – Jeg er veldig fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med Ericsson i løpet av anbudsprosessen. Vi fant hverandre med tanke på selskapskultur og gleder oss til implementeringen starter.

– Aidon var et naturlig valg når vi evaluerte potensielle samarbeidspartnere til vår løsning. Kombinasjonen av en fremtidsrettet kommunikasjonsløsning, god tilpasning til NVEs tekniske krav samt fokus på fremtidig nettnytte var viktige elementer i evalueringen. Vi har svært positive erfaringer med samarbeidet så langt, og ser frem til videre samarbeid under prosjektperioden, sier Aksel Aanensen, Administrerende direktør for Ericsson i Norge.

Siden februar 2014 har Aidon signert storskala AMS-kontrakter i Norge med Lyse Elnett, Eidsiva Nett og Haflund Nett. I tillegg har de mindre lokale kraftdistributørene Klepp Energi, Jæren Everk og VOKKS valgt Aidon som deres AMS-teknologileverandør. Totalt ligger nå ordrereserven i Norge på mer enn 1,2 millioner målepunkter.

Fra venstre: Ronny Brudeseth, Eltel Networks, Geir Kulås, Skagerak Nett, Aksel Aanensen, Ericsson og Thor-Erik Næss, Aidon.

For mer informasjon:

Aidon: Administrerende direktør Thor-Erik Næss, tel. +47 90 07 01 84

Aidon er en ledende leverandør av åpne smartmålersystemer (AMS) i Norden. Aidons produkter tjenestegjør i dag over 1.2 million målepunkter, og selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Aidon vant konkurransen om levering av AMS (Avanserte Måler- og Styringssystemer) til Hafslund Nett

Hafslund Nett, Norges største nettselskap, har valgt Aidon som leverandør av smarte strømmålere (AMS). 700 000 kunder fordelt på Oslo og de 33 omkringliggende kommunene vil få de nye målerne installert. Utrullingen av målerne vil starte i løpet av første halvdel av 2016 og være ferdigstilt innen utgangen av 2018.

Hafslunds nye AMS-løsning vil bestå av smarte strømmålere med navnet Energy Service Devices (ESD), et head-end-system (HES) for innsamling og styring av data, samt en kommunikasjonsløsning for dataleveranser.

– Etter en omfattende og grundig gjennomgang har vi vurdert Aidons tilbud til å være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for en fremtidsrettet og god teknisk løsning basert på gode kommersielle betingelser, forteller Kristin Lian, konserndirektør i Hafslund Nett.

– Aidons løsning tilbyr oss avansert smart grid-funksjonalitet og en intelligent trådløs kommunikasjonsplattform med fleksibiliteten og påliteligheten som kreves for fremtidig utvikling. I tillegg gir løsningen god støtte til IPv6, og head-end-løsningen har mange konfigurasjonsmuligheter, sier Lian.

– Aidons forståelse av, og tilnærming til, prosjektgjennomføringen viste også en strukturert prosjektorganisasjon som bestod av mange erfarne ressurser og en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser, avslutter Lian.

Administrerende direktør i Aidon Norge, Thor-Erik Næss, beskriver med stolthet og stor ydmykhet avtalen som i går ble signert.

– Vi føler oss stolte og beæret over å ha mottatt dette oppdraget. Vi skal levere markedets mest avanserte AMS-løsning, og Hafslund har lagt stor vekt på systemets funksjonalitet utover å samle målerdata fra kundene. Løsningen vil gi Hafslund muligheten til å motta mer informasjon om tilstanden i deres nett, noe som vil muliggjøre en enda mer effektiv drift av nettet. Denne AMS-løsningen er et viktig steg i retning av å bringe bransjen nærmere smarte nett, hvor også sanntidsdata øker verdiskapningen, sier Næss.

Fra venstre: Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon Norge, Timo Chrons, CEO i Aidon, Sigurd Kvistad, prosjektleder i Hafslund Nett, og Kristin Lian, konserndirektør i Hafslund Nett.

For mer informasjon:

Aidon
Administrerende direktør, Thor-Erik Næss
thor-erik.ness(a)aidon.com
+4790070184

Hafslund
Kommunikasjonsdirektør, Truls E. A. Jemtland
truls.jemtland(a)hafslund.no
+47 92 02 94 80

Aidon er en ledende leverandør av åpne smartmålersystemer (AMS) i Norden. Aidons produkter tjenestegjør i dag over én million målepunkter, og selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Hafslund ASA står på Oslo Børs og er en av de største børsnoterte kraftgrupperingene i den nordiske regionen. Hafslund er Norges størtse nettselskap, er en ledende leverandør av elektrisitet og er en stor produsent av fornybar energi – fra vannkraft til fjernvarme. Gruppen er den femte størtse i Norden innenfor el-salg og har produsert fornybar energi basert på vannkraft i mer enn 100 år. Hafslund vil utvikes både operasjonelt og strategisk innen gruppens fire forretningssegmenter: Produksjon, Varme, Kraft, og Marked.

Eidsiva Nett og Aidon signerer kontrakt for AMS

Eidsiva Nett AS og Aidon har i dag signert en kontrakt for levering av en løsning som medfører installasjon av smarte strømmålere (AMS) hos deres 143 000 nettkunder.

Eidsiva Nett AS eier og driver regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland.

I tillegg til smarte strømmålere, omfatter kontrakten kjøp av system for måleravlesning, samt tilhørende IT-systemer og tjenester tilknyttet prosjektgjennomføringen.

Samtidig som at alle regulatoriske krav til AMS i Norge blir oppfylt, gir den nye løsningen Eidsiva Nett muligheter til å implementere ny, avansert funksjonalitet for drift og overvåking av distribusjonsnettet. Dette inkluderer blant annet nettstasjonsovervåking, overvåking av kvalitet på energileveranse og jordfeildeteksjon for hver husstand. I sum gir dette Eidsiva Nett et godt verktøy for å sikre en pålitelig strømforsyning med god kvalitet til sine kunder. Samtidig vil løsningen representere driftsbesparelser for Eidsiva Nett.

– Signering av denne kontrakten med Aidon er en viktig milepæl for oss. Etter en omfattende evaluering og forhandlingsperiode er vi nå klare for å starte selve prosjektet. Resultatet vil bli en moderne AMS-løsning som gir oss en sanntidsforståelse av lavspenningsdistribusjonsnett vårt, sier Morten Aalborg, direktør i Eidsiva Nett.

– Jeg vil takke Eidsiva Nett for deres fremtidsrettede tilnærming som har satt høye krav til funksjonalitet og ytelse for løsningen. Ved gjennomført prosjekt vil dette være en av de mest avanserte Automatiske måler- og styringssystemer i Europa, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon i Norge.

Verdien av kontrakten er 160 millioner NOK. Eidsiva planlegger utrullingen av nye målere i 2016.

Fra venstre: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør, Aidon i Norge, Leif Henning Asla, Styreleder, Eidsiva Nett AS, Timo Chrons, Administrerende direktør, Aidon, og Morten Aalborg, Administrerende direktør, Eidsiva Nett AS.

Mer informasjon:

Aidon: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør, thor-erik.ness@aidon.com, tel. +47 90 07 01 84
Eidsiva Nett: Morten Aalborg, Administrerende direktør, morten.aalborg@eidsivaenergi.no, tel. +47 95 98 13 49

Aidon er en voksende europeisk leverandør av smartmålere, smartmålerteknologi og Smart Grid-applikasjoner. Aidons åpne arkitektur og nyeste generasjons smartmålere tjenestegjør i dag over én million målepunkter i Norden. Selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Aidon skal levere automatiske strømmålere til Eidsiva

Eidsiva Nett AS har tildelt Aidon kontrakt på automatiske strømmålere, såkalte avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Kontrakten har en verdi på ca. 160 millioner kroner og er en del av Eidsivas prosjekt for å bytte strømmålere hos 143 000 kunder.

Kontrakten innebærer kjøp av strømmålere med kommunikasjonsteknologi for automatisk innsamling av måleverdier, tilhørende IT-systemer og tjenester tilknyttet prosjektgjennomføringen.

Fremtidsrettet

– Vi er svært tilfreds med å tildele Aidon denne avtalen. Eidsiva ønsker en fremtidsrettet teknologi med mulighet for en mer effektiv drift av strømnettet i tilknytning til de nye målerne. Aidon tilbyr løsningen vi er ute etter og fremstår som en solid samarbeidspartner. Vi ser derfor frem til det kommende samarbeidet, sier direktør Morten Aalborg i Eidsiva Nett. Tildelingen av kontrakten til Aidon gjøres med forbehold om endelig vedtak i Eidsivas styrende organer.

Kan sette nye standarder

Norske myndigheter har satt som krav at alle husstander skal ha automatiske strømmålere innen 2019.

– Vi setter stor pris på tilliten Eidsiva Nett har gitt oss for levering av AMS-teknologi. Vi er møtt med profesjonelle og gjennomtenkte krav til løsning og funksjonalitet. Systemet vi skal levere vil kunne sette nye standarder i markedet for hva som vil bli etterspurt. Vi ser frem til samarbeidet med Eidsiva, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge, som har med seg IT-tjenesteselskapet Tieto på leveransen til Eidsiva for å komplementere Aidons sentralsystemløsning.

Fakta om Aidon

Aidon er en av de raskest voksende nordiske leverandørene av smartmålerløsninger og Smart Grid-applikasjoner. Selskapet ble etablert i Jyväskylä i Finland i 2004 på et tidspunkt hvor det nordiske smartmålermarkedet var i ferd med å åpnes. Aidon har kontorer i Jyväskylä i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Fakta om Eidsiva Nett

Eidsiva Energi AS er den største aktøren innen fornybar energi i Hedmark og Oppland. Konsernet har seks virksomhetsområder og ett av dem er datterselskapet Eidsiva Nett AS, som eier og driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland. Årlig investerer Eidsiva Nett nærmere 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca. 450 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Kontaktpersoner

Direktør Morten Aalborg, Eidsiva Nett AS, tlf. 959 81 349.
Administrerende direktør Thor-Erik Næss, Aidon, tlf. 900 70 184.

Finsk måler skal lese strømmen

Det finske selskapet Aidon skal levere automatiske strømmålere til Lyse sine nettkunder i Sør-Rogaland. Lyse sin utrulling av nye strømmålere til 140.000 nettkunder starter for fullt i 2015. Dette blir den største logistikkoperasjonen Lyse noensinne har utført.

Timo Chrons, CEO i Aidon, og Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS.

− Vi er glade for at vi har funnet produsenten som skal levere måleren nettkunder i Sør-Rogaland skal få installert i hjemmene sine. Myndighetene har satt frist for installasjon av ny måler til 1. januar 2019. Det er bare en fordel at vi får begynt denne logistikkoperasjonen så raskt som mulig, forteller Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS.

Aidon fikk kontrakten etter en konkurranse, og den ble signert 13. februar. Det finske selskapet har allerede levert over en million automatiske strømmålere.

− Selskapet leverer en avansert teknologi som er velutprøvd. I tillegg kan deres teknologi tilpasses de behov Lyse Elnett har, sier Johnsen.

− Vi er stolt og spent over å ha inngått denne kontrakten. Den gjør at vi sammen med Lyse kan levere den mest avanserte teknologiløsningen for automatisk strømmåler som finnes i markedet til nå, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge.

Du slipper å lese av måleren

Samtidig med at Lyse installerer ny måler så skal Lyse også sette inn en styringsenhet. Enheten, som fortrinnsvis skal få plass i sikringsskapet ved siden av måleren, er en liten men kraftig datamaskin som skal kommunisere målerdata til Lyse. Denne styringsenheten kan også kommunisere med andre elektroniske enheter i hjemmet, som for eksempel lys og varme.

− Nå skal vi bruke tiden framover til å teste målerens funksjonalitet opp mot styringsenheten. Kunden skal slippe å lese av strømmen, og da er stabilitet alfa og omega. Vi ser for oss at vi begynner med de første installasjonene av ny strømmåler seint i 2014 eller tidlig i 2015, forklarer Johnsen.

Et mer oversiktlig strømnett

Når alle 140 000 nettkunder har fått ny automatisk måler i 2019, vil Lyse sitte med et bedre oversiktsbilde av situasjonen i strømnettet enn tidligere.

− I dag er vi avhengige av at kunden melder fra om feil og sted for feilen. I 2019 vil vi umiddelbart vite hvor det er en feil, og vi har oversikt over spenning og kvalitet i hele nettet vårt, sier Johnsen i Lyse Elnett.

Fakta:

Aidon er en voksende europeisk leverandør av smartmålere, smartmålerteknologi og Smart Grid-applikasjoner. Aidons åpne arkitektur og nyeste generasjons smartmålere tjenestegjør i dag over én million målepunkter i Norden. Selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Lyse Elnett er nettselskapet til over 140.000 kunder i Sør-Rogaland. Selskapet har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av store deler av strømnettet i denne regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har kommet med en ny forskrift som innebærer at Lyse Elnett skal hjem til alle sine nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

Kuoreveden Sähkö bytter til Aidons fjernavlesningssystem

Ved årsskiftet trådte i Finland bestemmelsene som ble vedtatt i 2009, i kraft: innen 2014 skal 80 % av strømmålerne i Finland være fjernavlesbare og kunne måle strømforbruket på timebasis.

Strømselskapet Kuoreveden Sähkö, som driver virksomhet i det sørvestlige hjørnet av Midt-Finland, oppfyller klart 80 %-kravet, siden nesten alle de 2350 målerne i regionen allerede er byttet ut med fjernavlesbare målere. Både målerne og det nødvendige avlesningssystemet er levert av Aidon.

– Naturligvis er den største fordelen med fjernavlesning at kundenes strømregning blir basert på faktisk forbruk, sier Tero Karhumäki, administrerende direktør hos Kuoreveden Sähkö.

– I tillegg gir informasjonen fra fjernavlesbare målere oss mer informasjon om statusen i strømnettet, for eksempel strømbrudd eller forstyrrelser.

Utbyttingen av målerne, som startet i mars 2013, har gått i henhold til planen. I tillegg til å bytte ut målerne, krevde byttet til fjernavlesning også at informasjonssystemene måtte slås sammen, slik at dataene som samles inn fra de nye målerne, kan brukes for eksempel ved fakturering.

Fjernavlesningssystemet består av Aidon Gateware-avlesningsprogramvare og 2350 fjernavlesbare strømtjenesteenheter, som sender målingsdata til systemet en gang per dag.

For mer informasjon, kontakt:
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771
Tero Karhumäki, Administrerende direktør, Kuoreveden Sähkö Oy, tlf. +358 40 530 8899

Aidon er en ledende leverandør av smarte målesystemer basert på åpen arkitektur og nye generasjoners strømtjenesteutstyr i Norden. Aidons produkter betjener i dag mer enn en million målepunkter i Norden. Aidons nettosalg vokste til 36 millioner euro i 2012. Selskapets årlige forsknings- og utviklingsinvesteringer er ca. 10 % av omsetningen. Aidon har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.