« Tilbake Pressemelding 22.05.2015

Det nye, store prosjektet for Aidon i Norge omfatter leveranse av 180 000 målere

Den nasjonale utrullingen av AMS i Norge fortsetter i jevn fart, og for Aidon vokser størrelsen på ordrereserven: Skagerak Nett på Sør-Østkysten i Norge er den fjerde store nettselskap som valgte også Aidons teknologi i sin AMS-løsning. I leveransen fungerer Aidon som underleverandør for Ericsson, som vant kontrakten for totalleveransen til Skagerak Nett. Dermed dekker Aidons prosjektansvar leveransen av sentralsystemet for måleravlesning, Aidons mesh-radiobaserte kommunikasjonsløsning, samt 180 000 smarte målere, såkalte Energy Service Devices (ESD). Det nye systemet introduseres mot slutten av 2016.

– Å bli valgt som teknologileverandøren for dette AMS-prosjektet tar vi som et tegn på tillit til vår teknologi og kompetanse. Løsningen gir den nødvendige fleksibilitet og kapasitet til å videreutvikle avansert smart grid funksjonalitet fremover, samtidig som den sørger for en pålitelig plattform for fjernavlesning, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon, og legger til: – Jeg er veldig fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med Ericsson i løpet av anbudsprosessen. Vi fant hverandre med tanke på selskapskultur og gleder oss til implementeringen starter.

– Aidon var et naturlig valg når vi evaluerte potensielle samarbeidspartnere til vår løsning. Kombinasjonen av en fremtidsrettet kommunikasjonsløsning, god tilpasning til NVEs tekniske krav samt fokus på fremtidig nettnytte var viktige elementer i evalueringen. Vi har svært positive erfaringer med samarbeidet så langt, og ser frem til videre samarbeid under prosjektperioden, sier Aksel Aanensen, Administrerende direktør for Ericsson i Norge.

Siden februar 2014 har Aidon signert storskala AMS-kontrakter i Norge med Lyse Elnett, Eidsiva Nett og Haflund Nett. I tillegg har de mindre lokale kraftdistributørene Klepp Energi, Jæren Everk og VOKKS valgt Aidon som deres AMS-teknologileverandør. Totalt ligger nå ordrereserven i Norge på mer enn 1,2 millioner målepunkter.

Fra venstre: Ronny Brudeseth, Eltel Networks, Geir Kulås, Skagerak Nett, Aksel Aanensen, Ericsson og Thor-Erik Næss, Aidon.

For mer informasjon:

Aidon: Administrerende direktør Thor-Erik Næss, tel. +47 90 07 01 84

Aidon er en ledende leverandør av åpne smartmålersystemer (AMS) i Norden. Aidons produkter tjenestegjør i dag over 1.2 million målepunkter, og selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.