Aidon

Dette er Aidon

Aidon er en fremsynt pioneer innen teknologi for energimåling. Vi søker alltid etter smarte løsninger. En grundig forståelse for kundenes behov, i tillegg til bruk av avansert teknologi, gir oss evnen til å innovere.

Vi skaper fremtidens smarte nett

Kundene våre – nettselskapene – drifter, vedlikeholder, og utvikler kraftlinjene i sine områder. Det å sikre feilfrie leveranser av strøm til sluttkunden er hovedansvaret deres. Vi hjelper nettselskapene med dette gjennom å levere løsninger for overvåkning av lavspentnettet og nettstasjoner. Disse løsningene er basert på smart måling, så vel som utnyttelsen og foredlingen av nettdata.

Når smarte nett utvikles, erstattes de tradisjonelle el-målerne av en ny generasjon målere og sensorer som spiller en viktig rolle i å overføre informasjon relatert til energiforbruk og hendelser i nettet – fra lavspentnettet, hele veien inn til driftsoperatørene.

Markedsleder i Norden

Aidons smarte målesystemer og målere har en åpen arkitektur, og er i dag installert i mer enn 1,5 millioner målepunkter. I Norge gjøres nå leveransene klare for ytterligere 1,5 millioner målere som skal installeres innen utgangen av 2018. Aidon er markedsleder i de nordiske landene innen vår bransje.

 

 

Sustainability

Aidon Sustainability Policy. Read more

 

Kontakt oss

Kontaktinformasjon til Aidon i de respektive land. Les mer

 

Karriere i Aidon

Ledige stillinger. Les mer

 

Logo og bilder

Høyoppløselige bilder av Aidons produkter. Les mer

 

 

Aidon Oy