« Tilbake Pressemelding 03.10.2014

Eidsiva Nett og Aidon signerer kontrakt for AMS

Eidsiva Nett AS og Aidon har i dag signert en kontrakt for levering av en løsning som medfører installasjon av smarte strømmålere (AMS) hos deres 143 000 nettkunder.

Eidsiva Nett AS eier og driver regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland.

I tillegg til smarte strømmålere, omfatter kontrakten kjøp av system for måleravlesning, samt tilhørende IT-systemer og tjenester tilknyttet prosjektgjennomføringen.

Samtidig som at alle regulatoriske krav til AMS i Norge blir oppfylt, gir den nye løsningen Eidsiva Nett muligheter til å implementere ny, avansert funksjonalitet for drift og overvåking av distribusjonsnettet. Dette inkluderer blant annet nettstasjonsovervåking, overvåking av kvalitet på energileveranse og jordfeildeteksjon for hver husstand. I sum gir dette Eidsiva Nett et godt verktøy for å sikre en pålitelig strømforsyning med god kvalitet til sine kunder. Samtidig vil løsningen representere driftsbesparelser for Eidsiva Nett.

– Signering av denne kontrakten med Aidon er en viktig milepæl for oss. Etter en omfattende evaluering og forhandlingsperiode er vi nå klare for å starte selve prosjektet. Resultatet vil bli en moderne AMS-løsning som gir oss en sanntidsforståelse av lavspenningsdistribusjonsnett vårt, sier Morten Aalborg, direktør i Eidsiva Nett.

– Jeg vil takke Eidsiva Nett for deres fremtidsrettede tilnærming som har satt høye krav til funksjonalitet og ytelse for løsningen. Ved gjennomført prosjekt vil dette være en av de mest avanserte Automatiske måler- og styringssystemer i Europa, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon i Norge.

Verdien av kontrakten er 160 millioner NOK. Eidsiva planlegger utrullingen av nye målere i 2016.

Fra venstre: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør, Aidon i Norge, Leif Henning Asla, Styreleder, Eidsiva Nett AS, Timo Chrons, Administrerende direktør, Aidon, og Morten Aalborg, Administrerende direktør, Eidsiva Nett AS.

Mer informasjon:

Aidon: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør, thor-erik.ness@aidon.com, tel. +47 90 07 01 84
Eidsiva Nett: Morten Aalborg, Administrerende direktør, morten.aalborg@eidsivaenergi.no, tel. +47 95 98 13 49

Aidon er en voksende europeisk leverandør av smartmålere, smartmålerteknologi og Smart Grid-applikasjoner. Aidons åpne arkitektur og nyeste generasjons smartmålere tjenestegjør i dag over én million målepunkter i Norden. Selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.