« Tilbake 24.09.2008

ESE-Verkko tar i bruk åpen systemarkitektur for AMR

Det finske selskapet ESE-Verkko lokalisert i byen Mikkeli har valgt å satse på en åpen systemarkitektur som sentral i sin AMR utbygging. Systemet bestod funksjonalitetskravene under pilotprosjektet, og ble derfor besluttet utvidet og satt i full drift.

Den nye generasjonens energimålere leveres av Onninen/Actaris og Aidon.
Systemet skal utvides fra 4.000 til 12.000 målepunkt før utgangen av 2008. Empower er ansvarlige for prosjektledelse, målerinstallasjon, avlesning og datakommunikasjon.

“Vårt utgangspunkt var et krav om at systemet skulle være basert på teknologi fra to separate leverandører / fabrikat, noe som var ganske nytt for bransjen. Under prosjektet har samarbeidet mellom de ulike leverandørene og partene fungert bra, og den tekniske løsningen er funksjonell og fungerer godt. Målernes enkle og problemløse installasjon, og datainnsamlingens pålitelighet møter våre satte krav” sier Jussi Malkamäki, Administrerende direktør for ESE-Verkko.

ESE-Verkko ønsker å tilby sine kunder omfattende og tidsmessig informasjon vedrørende deres elektrisitetsforbruk. Den nye generasjonens intelligente målere, med sin åpne og modulære struktur møter våre krav på en optimal måte.

“Systemer som kan handtere teknologi av flere fabrikat har vist seg å fungere bra, og dette har ført til en ny anskaffelses ideolog blant nettselskapene. ESE-Verkko sin beslutning om å holde fast ved en videre involvering og utbygging basert på to individuelle målerleverandører er et bra eksempel på dette” sier Petteri Heinänen, Markedsdirektør i Aidon.

Ytterligere informasjon:
Jussi Malkamäki, Managing Director, ESE-Verkko Oy, tel. +358 15 195 3850
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771