« Tilbake Refleksjoner 23.12.2017

Fra produkter til plattformer: Plattformøkonomien – en «game changer»

Timo Chrons, CEO, Aidon Oy:

Hva er en plattformøkonomi og hva betyr den egentlig for virksomheter? For å si det enkelt, tjener plattformbaserte forretningsmodeller – og strategiene de tilgjengeliggjør – formålet å koble mennesker og selskaper med relevante produkter og tjenester.

Verdens Økonomiske Forum (WEF) sier at skiftet fra en lineær, ressurstung, produktdreven industriell forretningsmodell til en etterspørselsdrevet, flersidig plattform-modell ikke bare er på vei, men at skiftet allerede har slått inn med stor kraft. Accenture påpeker faktisk at plattformbaserte økosystemer er grunnlaget for ny verdiskaping i den digitale økonomien.

Denne markedsmodellen har eksistert i flere århundrer. Dagens versjon, derimot, tilgjengeliggjøres av flere elementer: tilkobling til nettet, den økende kraften i data og dataanalyse, og i økende grad, tilgjengeligheten til lavkost, skybaserte prosesser, lagringsløsninger og verktøy.

Mange grensesprengende produkter og tjenester er basert på plattformer. Derfor er algoritmer og skybasert databehandling grunnlaget for plattformøkonomien. Selskaper som eksempelvis Amazon, Microsoft og Google tjener stort på å være plattformeiere og drive egne skyer.

Vi i Aidon har hjulpet nettselskaper å øke påliteligheten til energidistribusjon. Digitalisering endrer energimarkedet, og dette krever at nettselskapene kontinuerlig oppdaterer sine løsninger knyttet til sine distribusjonsnettverk for å kunne møte fremtidige krav og reguleringer. Plattformer er svaret og vår infrastruktur for smarte målesystemer gjør dette mulig.

I Norge utnytter Hafslund Nett den teknologiske megatrenden ved å bruke denne typen plattform i sine forretninger. Norges største nettselskap ruller nå ut et smart målesystem som skal dekke over 700 000 strømtilkoblinger i Oslo-området innen slutten av 2018. Kjernen i denne plattformen er primært basert på Aidons teknologi og produkter.

I hjertet av plattformen sitter vår Energi Service Device (ESD) som måler energiforbruk og generer måledata innenfor definerte intervaller. Den registrerer også enkeltstående hendelser som inntreffer hos konsumenten eller i strømnettet. Dataene overføres til vårt head-end-system ved hjelp av en kommunikasjonsløsning som driftes av det finske enhetstilkoblingsselskapet Wirepas. Head-end-systemet samler og prosesserer dataene fra enhetene. Systemet er sømløst integrert med nettselskapenes informasjonssystemer. Dette systemet bruker PaaS-teknologi (Platform as a Service-teknologi) med tilhørende analyseverktøy og kunstig intelligens. Plattformen har naturligvis også en sikkerhetsløsning som tilfredsstiller de høyeste sikkerhetsnivåene. Med disse løsningene har Hafslund Nett mulig å overvåke hele lavspentnettet og sine kunder, i tillegg til å øke verdien av sin forretningsvirksomhet.

Plattformen kan allerede levere høy verdi, men det er vesentlig at den kan videreutvikles. Energisystemet vil endre seg, nye applikasjoner vil komme og nye reguleringer vil innføres. Det er derfor vi tilbyr en plattform som kan oppgraderes og skaleres. Takket være den fleksible plattformen kan Hafslund tilpasse løsningen etter hvert som behovene endrer seg.

Den verdiskapende naturen til plattformbaserte økosystemer åpner for nye måter å vokse på. Digitale ledere på tvers av industrier griper muligheten for å realisere innovasjon og utvikling.

Vi kan med sikkerhet si at plattformøkonomien har ankommet. Den er effektiv, fleksibel og skalerbar. Den er en «game changer».