« Tilbake Refleksjoner 24.10.2017

Hvordan møte fremtidige forretningsbehov relatert til endringene som skjer i energiindustrien?

Fredrik Rex, Managing Director, Aidon Sverige:

Strømmarkedet i Sverige er omtrent dobbelt så stort som det norske. Det svenske markedet omfatter rundt 160 forskjellige nettselskap, og domineres av tre aktører: Vattenfall, Ellevio og E.ON Sverige. Sverige var et av de første markedene i verden som introduserte et nasjonalt program for AMS-målere. Utrullingen ble fullført i 2009, og i dag mottar svenske forbrukere nøyaktige fakturaer månedlig. Dette er snart ti år siden, og teknologien begynner allerede å bli utdatert.

Det som driver det svenske markedet i dag er introduksjonen av nye krav for funksjonalitet i AMS-målere. Svenske regulatører har også presentert tidslinjen som beskriver hvordan for målingssystemene gradvis skal etterkomme kravene frem mot 1. januar, 2025. Med ankomsten av andre-generasjons-AMS-målere, er markedet nå klart for investeringer i nye end-to-end løsninger.

Så hva bør nettselskapene ha i bakhodet? Det handler om å møte fremtidige forretningsbehov relatert til endringene som skjer i energiindustrien. En av de overordnede bekymringene involverer overgangen av energiproduksjon fra storskala til fornybar, og desentraliseringen av produksjon. Andre faktorer inkluderer fremveksten av elektriske biler og batterier, samt energiproduksjon i private hjem ved hjelp av solcellepaneler. Samtidig vil forbrukerne endre sin adferd. Dette byr på store utfordringer for nettselskapene og for nettverket i seg selv.

Aidons teknologi kan brukes for å møte disse utfordringene. AMS-målere gjør det mulig å overvåke hva som skjer i sanntid. Det åpner for at nettselskapene kan administrere potensielt kritiske situasjoner, og også innhente statistisk informasjon som kan brukes for å håndtere kvaliteten på distribusjon av elektrisitet eller situasjoner der det oppstår strømbrudd. Vi i Aidon forstår bransjen og miljøet nettselskapene opererer i. Dette setter oss i posisjon til å hjelpe og veilede dem gjennom fremtidige endringer.