« Tilbake 26.04.2008

Helsingfors energi valgte AMM teknologi fra Aidon

Helen Sähköverkko Oy, som ansvarer for energi distribusjonen i Helsingforsområdet valgte Aidon som leverandør av AMM teknologi når de valgte å utvide sitt eksisterende system for fjernavlesning av sine husholdningskunder. I løpet av 2008 – 2010 kommer ca. 120.000 av den «Nye Generasjonens Måleenheter» til å bli installert i de sentrale delene av Helsingfors. Denne utbyggingen fører til at omtrent halvparten av alle målepunkt i Helsingfors da blir fjernavleste.

– «Vårt mål er å forbedre vår kundeservice, effektivisere arbeidsprosessene og få en optimal kontroll av vår målerpark». Sier Mika Nousiainen, sjef for måleravdelingen ved Helen Sähköverkko Oy. «Den kontinuerlige informasjonsflyten fra målere til de administrative og tekniske systemene må fungere raskt og sikkert». AMM teknologien til Aidon møter våre definerte krav på en utmerket måte.

Aidon leverer løsninger som har «ekte åpenhet i arkitektur og modularitet».
Måleenheter, kommunikasjonsløsninger og dataapplikasjoner, bidrar sammen om å skape den «Nye Generasjonens AMM – system».

Den intelligente måleenheten består av en funksjonssterk energimåler som er bestykket med en modulintegrert ruter for datakommunikasjon, såkalt systemmodul, samt en fjernstyrt hovedbryter. AMM systemet fjernkonfigureres og tilkobler seg automatisk til sentralsystemet ved installasjon. Fjernkonfigureringsfunksjonen kan også benyttes for framtidige oppdateringer av måleenhetens programvare.

For lokal dataoverføring mellom måleenhetene benyttes en kombinasjon av kablet databuss, RS485 og Tritech Mesh-Net radio, noe som gjør systemløsningen robust og pålitelig. I tillegg bidrar løsningen til å optimalisere livstidskostnadene, blant annet i form av reduserte kommunikasjonskostnader. Fra den lokale kommunikasjonsinfrastrukturen overføres data via GSM/GPRS til «Gateware» (innsamlingsprogram) som i sin tur videreformidler dataene til selskapets AMM plattform.

– «Helen Sähköverkko Oy’s beslutning om å velge en ny generasjon AMM teknologi underbygger en klar trend i forhold til å velge åpne industrielle teknikkløsninger. Det fokuseres stadig på lavere livstidskostnader, samt nye innovative funksjoner som støtter og effektiviserer nettselskapenes arbeidsprosesser», forklarer Petteri Hainänen, markedsdirektør i Aidon.

Aidon er et internasjonalt teknologiselskap med kontor i Sverige, Norge og Finland. Selskapet er spesialisert innen området energimåling og automatisk måleverdihandtering (AMM system), overfor nettselskap og serviceselskap. Den «Nye generasjonen AMM teknologi» fra Aidon har fått en sterk markedsposisjon og er en etablert teknikk for fjernavlesning i Norden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Rolf Pedersen Aidon Norge Kjellstadveien 5, 3400 Lier
Telefon +47 905 05 202, E-post: rolf.pedersen@aidon.no
www.aidon.no