« Tilbake 27.11.2006

Jämtkraft valgte den «Nye Generasjonens Måleenheter» fra Aidon

Jämtkraft, ett medlemsselskap i SAMS-gruppen, Nordens største sammenslutning av nettselskaper for kjøp av AMR-system, har tegnet avtale med Policom for utbygging av fjernavlesnings system.

Avtalen omfatter en nøkkelferdig systemløsning, bestående av kommunikasjonsprogramvare mot et åpent innsamlingssystem, utstyr for
PLC-kommunikasjon fra Policom samt måleenheter med skillebryter fra Aidon.

– Da vi hele tiden har hatt fokus på en teknikkløsning med toveiskommunikasjon som handterer timeverdier og som måler mer enn bare energi var Policom og Aidons alternativ et naturlig valg for vårt fordelingsnett med få kunder per nettstasjon, sier Janne Berglund, sjef for måling & avregning hos Jämtkraft. Med Aidons målerkonsept får vi muligheten til å forbedre vår kundeservice gjennom mer effektiv informasjon om vår energi leveranse. Investeringen i nye målere og utbyggingen av fullskala innsamling kommer dessuten til å gi vår driftsavdeling verdifull informasjon om vårt el nett, noe som utgjør en del av vårt milliardprosjekt innen sikrere el leveranser.

Regjeringen i Sverige har erklært at alle nettselskaper må måle og avlese månedsvis energiforbruk hos alle sluttkunder. De nye kravene til måling, avregning og rapportering forventes å bli obligatoriske fra og med 1. juli 2009.

«Forspranget ligger i åpenheten»

– Vår satsing på en åpen arkitektur i vårt målerkonsept, har skapt grunnlag for bransjesamarbeid. Aidons målerkonsept oppfyller markedets krav på mangfold gjennom standardiserte grensesnitt med støtte for alternative kommunikasjonsmedia og protokoller. I det aktuelle prosjektet hos Jämtkraft er vår måler bestykket med modem for PLC-kommunikasjon, fra system leverandøren Policom. I leveransen inngår også Aidons nyutviklede skillebryter, som blant annet sikrer kommunikasjonen ved frakoblet anlegg. Vi gleder oss mye over Jämtkrafts tillit og samarbeid med Policom, sier Nils Rex, ansvarlig for Aidons virksomhet i Sverige.

Policom AB retter i dag først og fremst sine markedsaktiviteter mot fjernavlesning av målere, men med økt fokus på fjernvarme-, gass- og vannavlesning, sier Roberth Nilsson, salgssjef hos Policom i Sverige. Systemteknologen muliggjør også applikasjoner for styring, alarmfunksjoner m.m. Det gir vårt systemkonsept nye muligheter sammen med den nye generasjonens Måleenheter.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Berglund

Jämtkraft AB
Box 394
831 25 ÖSTERSUND
Tfn. +46 (063) 149090
Mobil +46 (070) 2129090
Fax +46 (063) 106441
www.jamtkraft.se
Roberth Nilsson

Policom
Box 8006
65008 KARLSTAD
Tfn. +46 (054) 570115
Mobil +46 (073) 4486700
Fax +46 (054) 570114
www.policom.se
Nils Rex

Aidon
Enhagsslingan 19
187 40 Täby
Tfn. +46-8-768 17 70
Mobil +46-70-336 61 38
Fax +46-70-336 61 86
www.aidon.se