« Tilbake Pressemelding 21.05.2010

Lahti Energi kjøper Aidon teknologi til 72.000 målepunkter

De neste to årene vil Aidon OY lever AMS til 72.000 kunder av LE-Sähköverkko Oy, et datterselskap av Lahti Energia Oy. TeliaSonera er turnkey leverandør av hele løsningen.

Aidon’s leveranser vil bestå ev energi målere og system moduler med kommunikasjon.

Den nye generasjon målere gir muligheter for monitorering av lavspent nettet. Dette vil bli brukt i enkelte deler av nettet og flere tjenester kan lett implementeres ved behov. Vi verdsetter også å ha en lokal leverandør og tigjengeligheten til lokal støtte etter installasjonsfasen, sier Eero Seesvaara, Adiminstrerende Direktør for LE-Sähköverkko Oy.

Avlesningssystemet kommuniserer ved bruk av en toveis GSM/GPRS forbindelse, som faktisk automatisk distribuerer alle software oppgraderinger og tariff endringer.

Data trafikk mellom målerne oppnås ved å bruke en RS485 buss kabel eller en MeshNet radio forbindelse. Dette gir en stabil kommunikasjonsløsning med lave livssyklus kostnader.

I vårt bymiljø har vi mange varianter av målere og data kommunikasjonsforbindelser som må snakke sammen stabilt. Aidon’s målere er ideelle i så måte og lette å koble til avlesningssystemet, forklarer Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager at TeliaSonera Finland.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Eero Seesvaara, Managing Director, LE-Sähköverkko Oy,
tel +358 50 5528401

Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj,
tel +358 40 302 2350

Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy,
tel +358 40 514 4771

 

Aidon er et europeisk teknologiselskap som har spesialisert seg på energimåling og automatiske målesystemer (AMS). Våre hovedkunder er energi- og serviceselskaper i de markeder som vil bygge ut eller har planer om å bygge ut AMS. Nå som markedet for AMS er i utvikling har den nye generasjons system løsningene fra Aidon fått en sterk markedsposisjon.