« Tilbake Pressemelding 25.03.2011

Mäntsälän Sähkö velger fjernavlesningssystem fra Aidon

Aidon Oy vil forsyne Mäntsälän Sähkö med siste generasjon løsning for fjernavlesning av energiforbruk. TeliaSonera Oy er ansvarlig for levering av systemet og vil også dekke fjernavlesningstjenesten. Fjernavlesningstjenesten vil dekke alle nettverkets 13 600 punkter for elektrisitetsforsyning.

– Kvaliteten og teknologien knyttet til fjernavleste måleranlegg er i rask utvikling og er i ferd med å bli en meget viktig del av nettverksadministrasjon og feilretting. Vi ønsket det nyeste i avlesningsteknologi som ville være smart nok til å dekke også fremtidige behov, sier nettverksdirektør Timo Korpelainen i Mäntsälän Sähkö.

Mäntsälän Sähkö vil benytte Aidons anlegg for støtte til nettverksadministrasjon og til å sikre kontinuerlig elektrisitetsforsyning til enkeltkunder. Systemet for nettverksadministrasjon vil øyeblikkelig få varsel om feil fra fjernavlesningssystemet ― ofte til og med før kunden har oppdaget avbruddet. Dette vil gjøre det mulig å utbedre feilen i løpet av dagen, før kunden en gang har fått sendt varsel.

Neste generasjon løsning for fjernavlesning øker servicen overfor kundene og letter feilsøking og nettverksadministrasjonen. Aidons anlegg gjør det for eksempel mulig å overvåke sluttkundens kontraktsmessige bruk og anvende programmerbare sikringsstørrelser i forbindelse med forskjellige tariffer dersom det inntreffer mangel på kraft.

– Egenskaper slik som avansert datakommunikasjon, var viktige faktorer ved valg av Aidon.  I tillegg til direkte 3G-kommunikasjon, bruker vi en lokalt MeshNET radio til innsamling av lokale områdedata, og disse blir så videresendt til fjernavlesningssystemet, forklarer Korpelainen.

Senior Manager Veli-Pekka Tietäväinen i TeliaSonera Finland ser fleksible datakommunikasjoner skreddersydd til eget behov som avgjørende for driften av et fjernavlesningssystem.

– I befolkningssentra som Mäntsälä må de forskjellige datakommunikasjons­løsningene kunne samarbeide sømløst. Aidons utstyr er velegnet for dette, og det er også enkelt å koble til avlesningssystemet, sier Tietäväinen.

1 200 kunder i det sørlige Mäntsälä vil motta den nye løsningen i løpet av februar. Oppstart av full installasjon vil skje i mai med en varighet på omtrent ett år. Hele prosjektet vil være fullført ved utgangen av neste år.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Nettverksdirektør Timo Korpelainen, Mäntsälän Sähkö Oy, tlf. +358 50 386 3934
Senior manager Veli-Pekka Tietäväinen, TeliaSonera Finland Oyj, tlf. +358 40 302 2350.
Markedsdirektør Petteri Heinänen, Aidon Oy, Tlf. +358 40 514 4771 www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap som er spesialisert på smarte måler- og nettverksapplikasjoner. Aidon leverer siste generasjon fjernavlesningssystem, datakommunikasjon og systemløsninger samt service, alt basert på åpen arkitektur. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.