« Tilbake 30.04.2007

Metrima Energi AB undertegner eksportavtale med Mariehamns Stad, Elverket

Metrima Energi i Linköping har undertagnet en leverandøravtale med Mariehamns Stad, Elverket på Åland. Kontrakten innebærer en pilotinstallasjon av 350 energimålere som ved en utvidelse kommer til å omfatte et totalt antall av ca. 8.000 energimålere samt vannmålere i regionen.

Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med Aidon som leverer målerenheter bestykket med Metrima Energis nyutviklede «systemmodul», innsamlingsterminaler samt utstyr for infrastruktur, PLC kommunikasjon og innsamlingssystemet Mactor.
En viktig del av vår forretningsutvikling
– Etter en omfattende evalueringsperiode av alternative teknikkløsninger, har våre
preferanser endrets fra en enkel systemløsning til det som kalles «Den nye Generasjonens Måleenheter» sier Cai-Eric Ekstrøm, Elchef hos Mariehamns Stad, Elverket. Med Aidons målerkonsept får vi muligheten til å forbedre vår kundeservice gjennom en mer effektiv informasjon angående våre energileveranser. Investeringen i nye målere og utbyggingen av Metrima Energis innsamlingssystem kommer dessuten til å gi driftsavdelingen verdifull informasjon om el-kvaliteten helt frem til sluttkunden, hvilket utgjør en viktig del av vår forretningsutvikling.
Internasjonalt samarbeid
«Denne ordren er banebrytende for Metrima Energi, gjennom at det er vår første internasjonale ordre. Den bekrefter at våre løsninger tiltaler internasjonale kunder, og vi ser frem til en kraftig internasjonal ekspansjon der vi drar nytte av våre lokale kunnskaper og erfaringer.» sier Claes Rickeby administrerende direktør hos Metrima Energi AB.
Metrima Energi har levert system til ca.150.000 målepunkter, der flesteparten allerede er i kommersiell drift, og med høy innsamlings ytelse. Vi er først i Sverige med å levere kvalitetssikrede måleverdier for direkte bruk til energiselskapets sluttkunde fakturaer.

«Mariehamn avtalen er vårt første markedssamarbeid med Metrima, og vi ser fram til et fortsatt fremgangsrikt samarbeid» sier Nils Rex, ansvarlig for Aidons virksomhet i Svarige.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Cai-Eric Ekström
Mariehamns Stad Elverket
Elchef Cai-Eric Ekström
Tel: +358-18-531550
E-post
www.mariehamn.aland.fi
Cleas Rickeby
Metrima Energi AB
Norra Stationsgatan 93
113 64 Stockholm
Tfn. +46-8-23 60 30
Mobil +46-13-465-11-27
Fax +46-23 60 31
www.metrima.se
Nils Rex
Aidon Sverige
Enhagsslingan 19
187 40 Täby
Tfn. +46-8-768 17 70
Mobil +46-70-336 61 38
Fax +46-70-336 61 86
www.aidon.se