« Tilbake Pressemelding 02.10.2017

Norges største nettselskap, Hafslund Nett, innoverer smartmåling med Wide Area Mesh network

Hafslund Nett skal innen slutten av 2018 distribuere smarte strømmålere som vil dekke over 700 000 strømtilkoblinger i Oslo-området. IDC (International Data Corporation), en global tilbyder av markedsanalyser, har laget en casestudie basert på den unike utrullingen av smarte strømmålere.

Kjernen av den nye løsningen består av Aidons smarte målere, Aidons head-end-system for å samle og administrere data fra målerne, samt kommunikasjonsløsningen for datalevering med innegygget Wirepas connectivity teknologi.

“Vår nye løsning for smarte målere, kombinert med nyinvesteringer i strømnettet vil hjelpe Hafslund Nett å oppnå sin strategiske prioritet: å være det mest effektive strømnettselskapet i Norge”, sier Steinar Drage, prosjektleder for den tekniske løsningen i prosjektet for smarte strømmålere i Hafslund Nett.

Takket være innovativ kommunikasjonsteknologi kan Hafslund Nett introdusere smarte målere hvor nettverk og nettverksadministrasjon er autonomisert og desentralisert. Dette åpner for å eliminere investeringer i spesifikke innretninger for nettverkskommunikasjon, noe som representerer en radikal endring i nettverkslogikken.

“På grunn av kravene til hyppigere og mer detaljert måledata – inkludert innhenting av data nesten i sanntid – har nettselskap som Hafslund Nett besluttet å investere i løsninger som er fullt skalerbare med tanke på kommunikasjonskapasitet. Den nordiske regionen er det mest avanserte markedet for smarte nett og smarte målesystemer, og trenden er veldig tydelig: fremtiden er trådløs. Det kommer ikke til å ta lang tid før resten av Europa følger etter”, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør for Aidon i Norge.

Hafslund Nett har stor tro på at utrullingen av smarte målesystemer kommer til å bli en “game changer” for måten strømnettet driftes på. De nye systemene vil gjøre det mulig for Hafslund Nett å få mer informasjon om tilstanden til nettverket, noe som muliggjør effektiv og pålitelig drift av strømnettet. Utrullingen er en pågående prosess, og det er bare en liten del av fordelene knyttet til teknologien som har blitt realisert så langt. Forventede fremtidige fordeler inkluderer blant annet:

  • Pålitelig og sikker tilkobling med utmerket SLA: Den dokumenterte ytelsen så langt er på linje med forventningene, og en minimumspålitelighet på 99,9% er bekreftet. Cybersikkerhet og sikring av data muliggjøres gjennom industristandard krypteringsalgoritmer.
  • Fleksibilitet til å tilfredsstille fremtidige behov: Når utrullingen er komplett vil Hafslund Nett være i stand til å bevege seg fra drift av grunnleggende funksjonalitet nødvendig for måling av strøm, til mer komplekse driftsbehov som styring av strømkvalitet, eller istandsetting av kunder med smarte hjem. Oppgraderinger i funksjonalitet og sikre oppdateringer “over the air” (OTA) vil også enkelt kunne styres med hjelp fra Aidons teknologi.
  • Optimalisering av kostnader knyttet til investering og drift: Grunnet Aidons teknologi med innebygget Wirepas Connectivity, fungerer målerne (både master og slave-målere) som kommunikasjonsinfrastruktur. Dette betyr at det ikke er nødvendig med ekstra kommunikasjonsapparater, noe som fører til en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til både investeringer, installasjoner og drift. Tilkoblingen i seg selv har ingen løpende kostnader.
  • Grensesprengende innovasjon: Nettverket av målere er autonomt og desentralisert. Det er i stand til gjennomføre dynamisk og lokal reparasjon, og kan for eksempel somdirigere trafikken selvstendig.

“Utviklingen av mesh-teknologi, slik som Wirepas Connectivity, har i løpet av de siste årene løftet de nye smarte løsningene til et nytt nivå. Med fremveksten av IoT i industri og infrastruktur ser vi at Wide Area Mesh er en eksepsjonelt passende løsning for mange applikasjoner”, oppsummerer Teppo Hemiä, administrerende direktør i Wirepas.

Casestudiet fra IDC Spotlight er tilgjengelig for nedlastning her: https://wirepas.com/download/ og her: www.aidon.com/hafslundspotlight.

Ytterligere informasjon:

Kontakt Aidon: Thor-Erik Næss, Administrerende direktør for Aidon Norge, +47 900 70 184, thor-erik.ness@aidon.com

Kort om Aidon:

Aidon er den ledende tilbyderen av smart grid og smartmåler-løsninger i Norden. Vi hjelper nettverksselskaper med å øke påliteligheten til strømdistribusjon ved å tilby løsninger for strømmåling, datainnhenting og drift, samt drift av lavspenningsnettverket. Aidon har distribuert eller signert kontrakter for mer enn 2,5 millioner målepunkter i Norden. Aidon har hovedkontor i Jyväskylä, Finland, og har kontorer i Vantaa, Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Kontakt Wirepas: Sebastian Linko, Visepresident for markedsføring, kommunikasjon og investorrelasjoner, +358 (0)40 23 6607, sebastian.linko@wirepas.com

Kort om Wirepas

Wirepas fokuserer på å tilby sine kunder den mest pålitelige, optimaliserte, skalerbare og lett håndterbare enhetstilkoblingen i markedet. Wirepas Connectivity er en desentralisert protokoll for radiokommunikasjon som kan brukes i enhver anordning, med hvilken som helst radiochip og på hvilket som helst radiobånd. Med Wirepas Connectivity er det ikke noe behov for tradisjonelle repeatere fordi hver eneste trådløse enhet er en smart router i nettverket. De tilkoblede enhetene former nettverket – det er så enkelt som det. Wirepas har sitt hovedkontor i Tampere, Finland og kontorer i Australia, Frankrike, Tyskland, Sør-Korea, Storbritannia og USA. “Things connected – Naturally.”