« Tilbake Pressemelding 21.08.2013

Ny eierstruktur styrker Aidons vekststrategi

Fokuserer i Norden og legger planer for Europa

Aidon har gjennomgått sterk vekst de siste årene. For å underbygge selskapets videre vekststrategi reorganiseres eierstrukturen ved å introdusere det nordiske investorselskapet Alder som Aidons nye hovedeier. Timo Chrons fortsetter å lede selskapet som øverste sjef.

– Aidon’s strategi er å bli den ledende leverandøren av smarte målere i Norden. I løpet av de kommende årene skal vi også gå inn i det europeiske markedet ved å introdusere nye, industriledende løsninger både til de eksisterende og de nye kundene våre. Alders innpass som Aidons viktigste eier gjør det mulig å implementere vår strategi mye raskere. I tillegg vil Alder ta med seg verdifull bransjeekspertise og perspektiv inn i Aidon’s ledelsesteam, sier Timo Chrons, CEO i Aidon.

– Omleggingen av det europeiske energimarkedet sett i sammenheng med utviklingen av smarte målere og smarte nett åpner opp spennende muligheter for et selskap som Aidon. Selskapets klare visjon om å være fremste rådgiver på smarte målerløsninger, så vel som modig tilnærming, fremtidsrettet teknologi og bransjeekspertise har lagt grunnlaget for veksten. Vi har en strategi om å støtte utviklingen av sterke nordiske selskaper innenfor miljøteknologisektoren. Det er derfor helt i trå med denne å bidra til Aidons videre suksess, sier Dag Broman, partner i det nordiske investorselskapet Alder.

Finlands Industry Investment Ltd., 2VK Invest AS og konsernledelsen beholder posisjonen som eiere. Fondene forvaltet av Midinvest og private investorer trekker seg ut av sine aksjeposter.

– Aidons unike produkter, så vel som det erfarne og ambisiøse gründer-teamet, gjorde oss interessert allerede i oppstartsfasen. Vi er glade for at den nye eierstrukturen bidrar til å styrke Aidons vekststrategi, sier Jukka-Pekka Nikula, Administrerende direktør i Midinvest Management.

Mer informasjon:

CEO Timo Chrons, Aidon Oy, tel. +358 400 775 300, timo.chrons@aidon.com
Partner Dag Broman, Alder, tel. +46 705 16 40 18, dag.broman@alder.se
Administrerende direktør Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, tel. +358 50 5399 378, jukka-pekka.nikula@midinvest.fi

Aidon er en ledende leverandør av åpne smartmålersystemer og siste generasjons målere (Energy Service Devices) i Norden. Over én million målepunkter på tvers av Norden er i dag installert med Aidons produkter. I 2012 vokste selskapets nettosalg til 36 millioner Euro. Selskapets årlige investering i forskning og utvikling (FoU) utgjør nærmere 10 prosent av omsetningen. Aidon har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.

Alder er et investorselskap med et mål om å bidra i utviklingen av sterke nordiske selskap innenfor energiteknologisektoren. I tillegg til å spytte inn vekstkapital tilbyr Alder velprøvd ekspertise i eierstyring og selskapsledelse. Alder forvalter nærmere 135 millioner Euro. Investorene bak Alder er store nordiske og europeiske pensjonsfond, forsikringsselskap og private givere.

Midinvest Management Oy er en private equity-investor som er spesialisert i vekstfinansiering og eierskapsavtaler i små og mellomstore bedrifter (SMEs). Selskapet forvalter en total kapitalmengde på 70 millioner Euro. Deres investorer er finske institusjonelle investorer, og porteføljen består i dag av nærmere 20 selskap.