« Tilbake Nyhet 25.04.2013

På trappene: Millioner å spare på smart jordfeilovervåking

Jordfeil har lenge vært et problem i det norske el-nettet – både for forbrukere og nettselskap. Derfor har smartmålerleverandøren Aidon utviklet et system som automatisk finner og lokaliserer jordfeil. Det vil spare nettselskapene for millionbeløp.

Når det oppstår jordfeil i det elektriske anlegget, kan dette være til bry både for deg og naboene, og i noen tilfeller fører det til reell fare. For nettselskapene er det først og fremst kostbart. De må sende ut letemannskaper som ofte bruker timer eller dager på å lokalisere feilen.

Det problemet vil nå kunne løses – så snart smarte strømmålere (AMS) med jordfeilovervåking er installert rundt i norske hjem. Dette vil bety store besparelser for nettselskapene, og vil øke sikkerheten for deg som forbruker.

Spesielt problem i Norge

– Problemet med jordfeil i fordelingsnettet er spesielt stort i Norge, fordi vi har en annen type fordelingsnett enn de fleste andre land. Ifølge gjeldende lovgivning må jordfeil når de oppstår utbedres eller kobles ut snarest mulig og senest innen 4 uker. Dette er krevende å overholde dersom man ikke har systemer som kan overvåke dette kontinuerlig, sier forretningsutvikler i Aidon Norge, Rolf Pedersen.

Derfor har Aidon nå konstruert smarte energimålere for det norske markedet som inneholder kontinuerlig måling av jordfeil og som kan sende direkte varsel og lokaliseringsinformasjon til nettselskapet når de inntreffer. Den integrerte jordfeilovervåkingen deres er utviklet og testet i samråd med SINTEF.

Egne beregninger viser at smart jordfeilovervåking effektiviserer nettdriften betraktelig og vil på den måten også sikre tilførselen av strøm til forbrukerne på en bedre måte.

Lønnsomt sammen med smarte målere

– Vi har satt opp kalkyler som viser at nettselskapene kan redusere kostnadene de i dag har til jordfeilleting med 90 prosent, noe som utgjør en betydelig effektivisering i driften av nettet. Dersom man etablerer jordfeilovervåking sammen med innføringen av AMS, vil ekstrakostnaden for denne funksjonaliteten være innspart i løpet av ett til halvannet år, sier Pedersen, som også minner om at integrert jordfeilmåling i måleren er kostnadsbesparende i både anskaffelse og montasje sammenlignet med ekstern jordfeilmåling.

Uavhengig samarbeidsprosjekt bekrefter besparelser

Et samarbeidsprosjekt mellom kunnskapssenteret REN og Haugaland Kraft viser at det er over 6 millioner kroner å spare på smart og sikker jordfeilovervåking.

At det er store penger å spare på sikker jordfeilovervåking bekrefter beregningene gjort av kunnskapssenteret REN i samarbeid med kraftselskapet Haugaland Kraft. Datagrunnlaget er hentet fra sistnevnte, som har totalt 2 151 nettstasjoner.

I perioden 2007 til 2011 ble det rapportert totalt 1 062 jordfeil på 188 av disse stasjonene. I samarbeidsprosjektet har de gjort noen økonomiske betraktninger knyttet til de innrapporterte jordfeilene.

  • Ut ifra en beregning om at hver jordfeil koster 2 mann 4 timer å finne ut av, beregnes kostnaden per jordfeil til å være 8*650kr = 5 200 NOK.
  • Det vil si at jordfeilene har kostet Haugaland Kraft 5,5 MNOK (5 200*1062) i den perioden det er målt (2007-2011).
  • Dersom man hadde investert i sikker jordfeilovervåking på de stasjonene med flest feil (5 feil eller flere), viser beregningene gjennomført av samarbeidspartnerne at den totale besparelsen for Haugaland Kraft over de neste 20 årene vil ligge på 6,6 MNOK.
  • Selve investeringen og administrasjonskostnadene er tatt med i beregningen.

 

Kilde: REN-rapport Nettnytteverdier ved innføring av AMS

http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=ac4367b1-0661-41b4-b5e3-1ad73238c38d&groupId=10206

 

Kontaktinformasjon:

Aidon Norge v/Rolf Pedersen, forretningsutvikler

Mobil: +47 905 05 202

E-mail: rolf.pedersen@aidon.com