« Tilbake Pressemelding 15.04.2011

Parikkalan Valos fjernavlesningssystem fornyes ved hjelp av Aidon

Parikkalan Valo Oy vil utvide sitt fjernavlesningssystem for energiforbruk ved hjelp av  Aidon Oy. Rundt 6 000 av områdets forsyningspunkter for elektrisitet vil bli utstyrt med nye anlegg som benytter 3G dataoverføring, mens 4 000 tidligere installerte målere fortsatt vil bruke elektrisitetsnettet for overføring av data.

– Vi ønsket å sikre tilstrekkelig dataoverføringskapasitet ved å gå over til nyere teknologi og bruk av det mobile nettet. Videre gjør Aidons teknologi det mulig med en gradvis implementering av utstyr for nettverksadministrasjon samt nye produkter og tjenester, forklarer administrerende direktør Arto Tiainen i Parikkalan Valo.

– Vårt leveringsområde omfatter noen befolkningssentra, et større tynt befolket område og et stort antall feriehytter. Vi ønsket å bruke robust utstyr fra en pålitelig leverandør som er utprøvd i krevende miljøer.

Aktiv overvåking av nettet forbedrer påliteligheten til elektrisitetsdistribusjonen ved å identifisere samtidig avbrudd i elektrisitetsnettet på en mer effektiv måte.
Kartlegging av strømbrudd i distribusjonsnett forårskanet av uvære vil gå mye raskere enn før.

– Da vi er ansvarlig for levering av systemet og fjernavlesningstjenesten, er det av største viktighet for oss at utstyret er pålitelig og fleksibelt nok til å dekke fremtidige behov. Vi har levert systemer siden 2004, og vår erfaring med Aidons anlegg for energileveranser har vært god, sier senior manager Veli-Pekka Tietäväinen i TeliaSonera Finland.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Arto Tiainen, Parikkalan Valo Oy, tlf. +358 50 3099 200
Senior manager Veli-Pekka Tietäväinen, TeliaSonera Finland Oyj, tlf. +358 40 302 2350.
Markedsdirektør Petteri Heinänen, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771 www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap som er spesialisert på smarte måler- og nettverksapplikasjoner. Aidon leverer neste generasjon fjernavlesningssystem, datakommunikasjon og systemløsninger samt service, alt basert på åpen arkitektur. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.