« Tilbake Pressemelding 10.06.2011

Porin Energia innfører fjernavlesningssystem for måling av energiforbruk ved hjelp av siste teknologi fra Aidon Oy

Porin Energia Sähköverkot Oy vil innføre et fjernavlesningssystem for måling av energiforbruk basert på en løsning fra Aidon. Alle deres 49 000 nettkunder vil være knyttet til fjernavlesningssystemet innen utløpet av neste år. TeliaSonera Finland er ansvarlig for levering av systemet og for avlesningstjenesten.

– Vi anser prosjektet like meget som et IT-prosjekt som en øvelse i utskiftning av målerutstyr. Vi vil foreta de nødvendige endringer i våre datasystemer i løpet av dette året. Det er først etter at dette er gjort at vi påbegynner installasjonen i stor skala, sier direktør Pekka Ohrankämmen i Pori Energia Sähköverkot Oy.

– Vi krever pålitelighet og omfattende funksjonalitet i alt utstyr vi bruker. Aidons teknologi, kombinert med andre organisasjoners gode erfaringer med den, var motiverende i beslutningsprosessen. Etter at prosjektet er fullført, vil våre kunder glede seg over at de vil få en mer effektiv service hvis det oppstår feil samt nye nettverkstjenester.

Nettverksadministrasjon og –utvikling ved bruk av et smart AMM-system har vekket bred interesse. Aidon har deltatt i denne utviklingsvirksomheten fra begynnelsen av. Aidon sitt fjernavlesingssystem er basert på åpen systemarkitektur og kan integreres med de fleste av verdens ledende DMS-leverandører.

– Valg av fremtidsrettede løsninger legger til rette for langsiktige kostnadsbesparelser og kundetilfredshet. Fjernavlesningssystemet vil også være fleksibelt og lett å tilpasse til fremtidige behov, sier senior manager Veli-Pekka Tietäväinen i TeliaSonera Finland.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Direktør Pekka Ohrankämmen, Pori Energia Sähköverkot Oy, tlf. +358 44 701 2252.
Senior manager Veli-Pekka Tietäväinen, TeliaSonera Finland Oyj, tlf. +358 40 302 2350.
Markedsdirektør Petteri Heinänen, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771 www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap som er spesialisert på smarte måler- og nettverksapplikasjoner. Aidon leverer siste generasjon fjernavlesningssystem, datakommunikasjon og systemløsninger samt service, alt basert på åpen arkitektur. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.