« Tilbake Pressemelding 05.08.2012

Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima har valgt Aidon’s fjernavlesningsteknologi

Aidon leverer totalt 43.000 neste generasjon smarte energitjenesteenheter for fjernavlesningssytemet til Rauman Eneriga og Vakka-Suomen Voima. Disse energitjenesteenheter skal erstatte tradisjonelle elektrisitetsmålere og vil senere også erstatte målere med eldre/utdaterte fjernavlesningsteknologi. Den totale tjenesten skal leveres av Enfo og enhetene skal installeres av Voimatel.

– Neste-generasjon fjernavlesningsteknologi vil forbedre nettverksadministrasjon- og vedlikehold og åpne opp muligheter for å videreutvikle virkomheten, sier Juho Jussila, Business Director hos Vakka-Suomen Voima.

– Lavspenningsnettverkets feilhåndteringssystem (PiHa) kan gradvis distribueres ved oppgradering av energitjenesteenhetene. Deretter mottar vi up-to-date informasjon om kvaliteten av elektristet direkte inn i målepunktet uten å besøke sluttkunden. Dette er spesielt viktig for vår kundeservice mot kunder på geografisk spredte områder.

– Vi tror at Aidon’s teknologi møter best alle fremtidige kravene. Pålitelighet, kostnadseffektivitet og fleksibilitet og kundeorientert måte å handle på har påvirket vår avgjørelse, sier Jussila

– Vi oppnår betydelige besparelser i kostnader og større kundetilfredshet ved å velge energitjenesteenheter istedenfor tradisjonelle fjernavlesningsmålere. Samtidig vil også de fremtidige kravene for smart grid funksjonalitet bli oppfylt.

– Vi ønsket å få den nyeste teknologien i bransjen og det er grunnen at beslutningen om anskaffelse ikke ble tatt før nå, påpeker Marko Silskoski, Network Manager hos Rauman Energia.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Juho Jussila, Business Director, Vakka-Suomen Voima Oy, tel. +358-50 3385 384, juho.jussila@vsv.fi
Marko Silokoski, Network Manager, Rauman Energia Oy, tel. +358-2 8377 8770, marko.silokoski@raumanenergia.fi
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tel. +358-40 514 4771 petteri.heinanen@aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap som er spesialisert på smarte måler- og nettverksapplikasjoner. Aidon leverer neste generasjon fjernavlesningssystem, datakommunikasjon og systemløsninger samt service, alt basert på åpen arkitektur. Selskapet har kontorer i Finland, Sverige og Norge.