« Tilbake Nyhet 24.01.2013

Status AMS: Ingen tid å miste

Olje- og energidepartementet (OED) vurderer å utsette AMS-utrullingen på ny. – Ingen grunn til å ta ett års pause, selv om det blir ett års utsettelse, sier seniorforsker Kjell Sand i SINTEF Energi.
Kort tid før jul kom det fram i et brev fra Olje- og energidepartementet (OED) til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at førstnevnte vurderer en ny utsettelse av AMS-implementeringen i Norge. Bakgrunnen er at det knyttes usikkerhet til hvordan og hvor kunde- og forbruksdata best kan lagres, samt til hvilke deler av de ulike distribusjonsområdene som skal omfattes av utrullingen. Blant annet hyttekunder kan med andre ord risikere å bli holdt utenfor satsningen.

Usikkerhet og forsinkelse

Aidons erfaring fra tidligere kost/nytte-analyser viser at det lønner seg å innføre AMS for alle kategorier sluttkunder dersom man først beslutter innføring. Hvis ikke ender vi opp med et målesystem som krever to ulike metoder for innhenting av målerverdier: Dagens løsning og AMS. Dette vil øke driftskostnadene betraktelig.

Som Energi Norge riktignok understreker ved å støtte en ettårig utsettelse, men ikke mer, finnes det en god grunn til å utsette: Da AMS-utrullingen allerede er blitt forskjøvet gjentatte ganger, har også sentrale tekniske funksjonskrav fra myndighetenes side kommet sent på plass. Dette har forsinket planleggings- og innkjøpsprosessen i mange nettselskaper som derfor trenger mer tid.

Et pålegg fra OED om å gjennomføre nye utredninger som forsinker AMS-utrullingen, vil likevel ha negative konsekvenser. Energi Norge observerer at dialogen mellom OED og NVE har skapt en fornyet usikkerhet i bransjen om hva som kan komme av nye endringer. En rekke nettselskaper fortsetter sine prosesser med anskaffelse av AMS, mens andre nøler.

Lønnsomt å holde trykket

Om det nå skulle ende opp med at tidsfristen forlenges, vil det lønne seg uansett å holde fast ved de prosessene som allerede er startet. Hvis ikke risikerer bransjen å få dårlig tid nok en gang, samt miste energien i egen prosjektorganisasjon. Som seniorrådgiver i SINTEF, Kjell Sand, understreker overfor Aidon:

– Uansett om tidsfristen settes ett, to eller tre år fram i tid er det veldig viktig at både nettselskapene og leverandørene opprettholder trykk og fremdrift i prosessene. Forrige gang fristen ble utsatt hadde enkelte selskaper rigget seg til, så ble det utsettelse, og dermed stoppet alt opp. Med andre ord, det er ingen grunn til å ta ett års pause, selv om det blir ett års utsettelse, sier Sand.

Også direktør for nett og marked i Energi Norge, Einar Westre, argumenterer for å holde momentet og engasjementet oppe.

– Det er viktig å få avklart spørsmålet om tidsfrist. Det er imidlertid enda viktigere å få avklart det regulatoriske så snart som overhodet mulig – ellers går luften ut av ballongen, sier han.

Uavhengig av utsettelse vil nettselskapene måtte foreta investeringer der selve målernoden og valg av infrastruktur for kommunikasjon er viktigst. På grunn av valgets omfang er det derfor positivt når nettselskapene orienterer seg i AMS-landskapet før de har kniven på strupen.

Noen innvender fortsatt at teknologien ikke er moden nok. Fra Aidon sin side har vi så langt det er mulig i dag søkt å sikre våre kunders investeringer gjennom modularitet. Dette gir kunden muligheten til å laste ned ny funksjonalitet og nye protokoller fra sentralsystemet til det enkelte målepunkt når det blir nødvendig i framtiden.

Kanskje kan det være formålstjenlig å forlenge fristen for AMS-utrullingen for å få nok tid til å gjennomføre med ønsket kvalitet. Heller ikke på bakgrunn av tilgjengelig teknologi ser Aidon altså likevel grunn til utsettelse.

Veien videre

Heller enn å vente på moden teknologi som allerede er tilgjengelig, bør nettselskapene bruke tiden de har aktivt og i samarbeid heller enn passivt og avventende. Dette er anbefalingen Aidon støtter. Også myndighetene bør nå utvise nødvendig besluttsomhet og legge tydelig til rette for videreutvikling av prosessene som allerede er i gang.

Av Thor-Erik Næss, Business Unit Director Norway/Sweden, Aidon