« Tilbake Pressemelding 13.06.2016

Svenske Skellefteå Kraft valgte Aidons teknologi til sitt nye smartmålingssystem

Det svenske nettselskapet Skellefteå Kraft har valgt Aidon som sin leverandør av den neste generasjonen smartmålinggysstem som de nå skal installere. Aidons totalleveranse dekker et head-end-system (HES) for innsamling og styring av data, Energy Service Devices, og en RF-basert kommunikasjonsløsning. Skellefteå Kraft er en av de første nettselskapene som investerer i et nytt målesystem som imøtekommer de nye funksjonelle kravene satt av den svenske Energimarknadsinspektionen.

Det nye systemet vil gi Stellefteå Kraft et bredt sett av avanserte funsksjoner og en betydelig større mengde data – med muligheten for å overvåke status og leveransekvalitet i nettet. Selskapets kunder vil dra nytte av systemet gjennom mer nøyaktig og finmasket informasjon om eget forbruk – foruten muligheten til å kontrollere det.

Implementeringen av det nye systemet vil starte i løpet av sommeren.

– Vår oppgave er å tilby kundene våre en sikker leveranse av strøm, også i fremtiden, samtidig som vi sikrer et effektivt driftsmiljø og et velbalansert kraftnett. Med Aidons løsning får vil tilgang på avansert funksjonalitet i et målesystem som også er fremtidssikkert, sier Clas Berglund, leder av Nettavdelingen i Skellefteå Kraft.

– Vi er svært glade for å bli involvert i å utvikle Skellefteå Krafts el-nett. Den neste utviklingsfasen for smarte nett i Sverige er iferd med å begynne, og disse første nettselskapene setter et eksempel til etterfølgelse for andre, sier Fredrik Rex, daglig leder av Aidon i Sverige.

Fra venstre: Fredrik Rex, daglig leder, Aidon i Sverige, Lena Sarlin, mätingenjör, Nettavdelingen, Skellefteå Kraft, Per Högelin, Sales manager, Aidon, Crister Persson, innkjøpere, Skellefteå Kraft, og Clas Berglund, leder av Nettavdelingen, Skellefteå Kraft.

Kontakt: Fredrik Rex, Aidon, tel. +46 703 366 726, email fredrik.rex(at)aidon.com

Aidon er en ledende leverandør i Norden av smarte målere og smartnetteknologi og -løsninger med en åpen arkitektur. Løsningene våre dekker mer enn 1,3 millioner målepunkter i den nordiske regionen. Aidon har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige, og Asker i Norge.

Skellefteå Kraft driver utviklingen av fornybar energy gjennom investeringer og forskning. Vi er en av de største kraftprodusentene gjennom produksjon av vinn og vann, varme og bio-energi. Målet vårt er å ha 100 prosent ren energiproduksjon.