« Tilbake Pressemelding 24.11.2008

Tampereen Sähköverkko valgte modulær AMR teknologi fra Aidon

Husholdningene i Tammerfors vil få sitt energiforbruk målt og fjernavlest ved bruk av Aidon energimålere med modulintegrert kommunikasjon.

Som et ledd i det såkalte “Kauko 10” prosjektet, innbefattende nesten all husholdning og næringsvirksomhet i byen, vil totalt 100.000 målepunkt, forvaltet av Tampereen Sähköverkko, bli skiftet ut med fjernavlesbare energimålere.

Totallkonseptet leveres av TeliaSonera Finland, som også vil stå for avlesnings tjenester og service, mens Aidon og Iskra vil være leverandør av fjernavlesbare målerenheter. Installasjonen starter i november 2008 og fortsetter ut 2009.

”Et moderne AMS system må kunne koble sammen og kommunisere med ulike målertyper og fabrikat ved hjelp av ulike kommunikasjonsmedia. Aidon har produktdesign og teknologiske løsninger som egner seg ideelt i slike løsninger, noe som muliggjør enkel og effektiv tilkobling til vår systemplattform. Dette gjør Aidon til en naturlig partner for oss i slike prosjekter”, uttaler Veli-Pekka Tietäväinen, direktør i TeliaSonera Finland.

Aidon AMR målere er basert på åpne arkitekturer og består av en energimåler med datakommunikasjonsgrensesnitt og tilhørende systemmodul.

I Tammerfors, benyttes GPRS teknologi som aksesskommunikasjon til såkalte “mastermålere” levert av Aidon. Disse kommuniserer i sin tur til nærliggende målere via RS485 bus teknologi. En løsning som egner seg ideelt i boligblokker og leilighetskompleks.

Det nye systemet gir Tampereen Sähköverkko bedre og mer detaljert forbruksinformasjon fra den enkelte kunde, og derigjennom muligheten til å tilby disse mer sofistikerte og tilpassede tjenester og tariffer.
I tillegg, gir fjernavlesningsutstyret muligheter for optimal dimensjonering og belastningskontroll i fordelingsnettet, gjennom overvåking av energiflyten i og belastningen i nettet.

“Drift og service prosessene innen energidistribusjonen reformeres stadig, og krever moderne teknologi med ny funksjonalitet, både når det gjelder energimålere og driftsystemene. Vår tilnærming går gjennom åpenhet og kompatibilitet, noe som vises i Tammerfors prosjektet, ” påpeker Petteri Heinänen, Markedsdirektør i Aidon.

For ytterligere informasjon:
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj,
tel. +358 40 302 2350
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771