« Tilbake Refleksjoner 27.09.2017

Morgendagens vinnere er de som klarer å tilpasse seg de betydelige endringene.

Timo Chrons, CEO, Aidon Oy:

Strømmarkedet er i utvikling. Fornybar energi, distribuert produksjon og smart nett åpner for nye muligheter i markedet. Disse endringene, so primært er drevet av regulering, tvinger også frem helt nye forretningsmodeller. Ettersom måter å samle, overføre, måle og analysere data er i utvikling, vil behovet for å skape verdi ut av all denne dataen bli mer kritisk.

Jo mer denne endringen skyter fart, jo tydeligere blir Aidons styrker. Det er vår evne til å skape mening ut av endringer i vår industri – og enda viktigere – å planlegge for dem, som lar oss lede vei. Morgendagens vinnere er de som klarer å håndtere disse endringene. Fra et teknologiperspektiv så må nettselskapene klare å få en fordel ut av digital innovasjon, samtidig som de må bygge fleksibiliteten som er nødvendig for å tilpasse seg til et stadig skiftende miljø. Aidons plattformer og løsninger kan hjelpe nettselskapene med å oppnå akkurat dette.

Hos Aidon sørger vi for at vi tilbyr mest mulig verdi gjennom hele livssyklusen til våre kunders investeringer. Vi gjør dette ved å ha en åpen dialog som sikrer at vi sammen med kunden klarer å utnytte mulighetene som dukker opp som følge av digitalisering. Ved bruk av løsningene kan også nettselskapene og deres kunder bidra til grønnere distribusjon og forbruk. Disse endringene kan virke dramatiske, men de potensielle oppsidene i forlengelsen av en vellykket implementering er verdt mange ganger kostnaden. Både i et forretningsmessig perspektiv og i et miljøperspektiv.