« Tilbake Pressemelding 08.09.2010

Vantaa Energy Electricity Networks Ltd. kj øper Aidon energimålere og fjernavlesningssystem

Vantaa Energy Electricity Networks Ltd. ruller ut Aidons Gateware fjernavlesningssystem og installerer 60 000 neste-generasjons målere for elektrisk energi. Empower Oy vil være ansvarlig for den samlede leveringen og installeringen. Fjernavlesningssystemet vil dekke alle forbrukspunkter i Vantaa innen utløpet av 2012.

“Vi har satt overordnede mål for fjernavlesning, herunder utvikling av tilknyttet forretningsdrift og tjenester i tillegg til våre lovbestemte forpliktelser. Da vi driver måletjenesten selv, anser vi påliteligheten til det systemet vi bruker som avgjørende. Aidons løsning var den som best oppfylte våre tekniske og økonomiske krav,” sier Janne Hartikainen, Measuring Service Manager i Vantaa Energy Electricity Networks Ltd.

Fjernavlesningssystemet omfatter måleutstyret, dataoverførings- og datainnhentingssystemet. I sentrum av hele systemet finner vi Gateware-programvaren, som innhenter og bearbeider målerdata.

Det intelligente målerutstyret som er utviklet av Aidon, består av en måler for elektrisk energi utstyrt med en telekommunikasjonsbuss, en systemmodul og en fjerntilkoblingsanordning. Fjernavlesningssystemet vil automatisk programmere dem under installasjonen og håndtere de senere programvareoppdateringene samt implementering av ny funksjonalitet.

Fjernavlesningssystempakken i Vantaa vil nå bli supplert med nestegenerasjonsteknologi som oppfyller kravene til pålitelighet selv under de mest utfordrende omgivelser. I tillegg til boligblokker, finnes det mange områder med frittstående boliger og industribygg samt spredt bebyggelse. En optimal telekommunikasjonsløsning krever bruk av både radio- og GPRS-forbindelser.

“Empower er en aktiv tjenesteyter som alltid streber etter de best mulige resultater. Vi tar sikte på å bruke den nyeste teknologien på området og å delta i utviklingen av energimarkedet,” sier Marko Rytilahti, Senior Vice President i Empower Oy.

Levering av systemet vil ta til i løpet av høsten, og de 60 000 Aidonmålerne vil være installert innen utløpet av 2012.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Janne Hartikainen, Measuring Service Manager, Vantaa Energy Electrical Networks Ltd., tlf. +358 40 557 7183
Marko Rytilahti, Senior Vice President, Empower Oy, tlf. +358 44 425 2250
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tlf. +358 40 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy er et europeisk teknologiselskap med virksomhet i Finland, Sverige og Norge. Aidon er spesialisert innen måling av energiforbruk og systemer for fjernavlesning, levert av Aidon for å møte behovene for energiselskaper og tjenesteleverandører. De nordiske landene er nå i ferd med å innføre fjernavlesningsteknologier, og den nye generasjonen AMS-system utviklet av Aidon har oppnådd en sterk posisjon i markedet.

Empower er et serviceselskap som tilbyr tjenester innen bygg, vedlikehold og profesjonelle tjenester innen energi-, telekommunikasjons- og industrisektorene i Finland, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.  www.empower.fi