« Tilbake Pressemelding 07.11.2013

Vantaa Energy’s fjernavlesningssystem i produksjon

I oktober godkjente Vantaa Energy Electricity Network Ltd. fjernavlesningssystemene levert av Aidon Oy. Den offisielle installasjonen skjedde etter en testperiode på seks måneder, hvor funksjonaliteten til systemet ble bekreftet ved å gjennomføre strømmålinger og andre funksjoner utelukkende med det nye systemet.

Fjernavlesningssystemet består av Aidon Gateway leserprogramvare og 63 000 energimålere som kan fjernavleses, og som sender måledata til systemet én gang i døgnet. På hvert sted bruker systemet den best egnede kommunikasjonsløsningen. Enheter som befinner seg i nærheten av hverandre kommuniserer ved hjelp av et MeshNet radionettverk eller kabelforbindelse. Master-enheten samler data fra enhetene koblet til den og overfører data til lesesystemet via 2G/3G-nettverket. Enheter som er montert på isolerte steder sender sine data til systemet via 2G/3G-nettverket.

«Å gå over til fjernavlesning er et stort informasjonssystemprosjekt, og den vellykkede gjennomføringen ble sikret av god planlegging, prosjektledelse og samarbeid mellom de forskjellige partene», sier Janne Hartikainen, Measuring Service Manager hos Vantaa Energy Electricity Network Ltd.

I tillegg til strømmåling gir systemet Vantaa Energy Electricity Network Ltd. forskjellige funksjoner for å overvåke strømkvalitet samt status til strømnettet.

«Loven krever at energiverkene installerer fjernavlesbare strømmålere. Men det nye systemet muliggjør langt mer enn bare fjernavlesning av strømmålere. Med integrering inn i vårt distribusjons-administrasjonssystem, gir det oss informasjon om elektrisitets- og leveringskvaliteten og hjelper oss dermed med å sikre førsteklasses, proaktive tjenester for kundene våre. Takket være dette systemet vil vi i fremtiden kunne informere om feil på strømnettet og også reagere på feil som angår en enkelt kundes strømforsyning, som f.eks. 0-lederfeil», fortsetter Hartikainen.

Empower Oy stod for helhetsleveransen og installasjonen av Vantaa Energy sitt system.

For mer informasjon kan du ta kontakt med:
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tlf. 040 514 4771
Janne Hartikainen, Measuring Service Manager, Vantaa Energy Electricity Networks Ltd., tlf. 040 557 7183

Aidon er Nordens ledende leverandør av fjernavlesninssystemer basert på smarte målesystemer og ny generasjon energimåleenheter. Aidons produkter betjener i dag mer enn en million målepunkter i Norden. Aidons nettosalg økte til 36 millioner euro i 2012. Selskapet årlige FoU-investering er ca. 10% av omsetningen. Aidon har kontor i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge.