Aidon

Våre løsninger

Totalløsning for smart styring av distribusjonsnettverket

Aidons moderne AMS er mer enn bare et verktøy som nettselskapene kan bruke til måling og fakturering. Det inngår også som en sentral del av nettselskapenes forretningsprosesser og  informasjonssystemer.

For oss som leverandører av AMS står åpenhets- og plattformkonseptet i sentrum av vår filosofi. Våre modulære og åpne løsninger gir oss totaloversikt over lavspentnettet ved å dekke både målepunkter og nettstasjoner. Løsningene kombinerer avansert nettstyring og smartmåling i én komplett løsning for Power Grid Management (PGM).
Les mer

 

Head-end-system (HES)

Aidons løsninger kan tilpasses nettselskapenes ulike AMS-modeller, og gjør det også mulig å lese av måledata for vann- og fjernvarme via samme system. Systemkomponentene våre kan integreres sømløst i nettselskapenes informasjonssystemer. Les mer

 

Energy Service Devices

Tradisjonelle el-målere erstattes nå av en ny generasjon Energy Service Devices. Disse inneholder et bredt sett av funksjoner for å styre og kontrollere energidistribusjon, i tillegg til å overvåke status i lavspentnettet. Aidons Energy Service Devices er en sentral bestanddel i det smarte nettet. Les mer

 

Effektiv kommunikasjon

Avansert kommunikasjonsteknologi garanterer høy ytelse og pålitelig drift av vårt AMS system. Les mer

 

Tjenester

Tjenestetilbudet vårt dekker hele systemets livssyklus, fra planlegging til vedlikehold. Les mer