Våre Løsninger

Aidon @ Your Service

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) utgjør navet i ditt energidistribusjonssystem ved å tilrettelegge for riktig distribusjon, effektivt vedlikehold og presis fakturering.

Les mer

Aidon One

Aidon One is a browser-based service for managing the distribution network and related field work. Aidon One gathers the information needed in metering work, distribution network maintenance and customer service on a map.

Les mer

Head-end system (HES)

Aidons totale tjenestetilbud inkluderer alle elementer i et komplett AMS-system. Vårt system kan integreres sømløst med nettselskapenes informasjonssystemer.

Les mer

Energy Service Devices (ESD)

Aidons nye generasjon Energy Service Devices kombinerer måler, kommunikasjon, allsidige sensorer, og grensesnitt med effektiv prosesseringskraft.

Les mer

Effektiv kommunikasjon

Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov.

Les mer
‹ Tilbake

Aidon @ Your Service

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) utgjør navet i ditt energidistribusjonssystem ved å tilrettelegge for riktig distribusjon, effektivt vedlikehold og presis fakturering.

Men for å opprettholde et høyt AMS-servicenivå kreves det dedikerte ekspertressurser og løpende vedlikehold av systemmiljøet. Løsningen bør også oppdateres i takt med den raske utviklingen av nye behov og ny teknologi.

For å sikre profesjonell drift, vedlikehold og oppdatering av systemene er det stadig flere nettselskap som har signalisert at de ønsker seg en dedikert partner på systemoperasjons- og vedlikehold.

For å møte dette behovet har vi utviklet et nytt tjenestetilbud Aidon @ your service.

Våre servicetilbud skal sikre at du får mest mulig ut av din AMS-investering gjennom hele levetiden. Våre team jobber tett med nettselskapene for å skreddersy pakker med tjenester som er designet for å møte akkurat deres behov. Her er listen over våre tilgjengelige tjenestetilbud:

 • AMS Service: Vi tar vare på innsamlingssystemet (head-end system), kommunikasjonsinfrastrukturen og enhetene, inkludert overvåking, vedlikehold og oppdatering. Hvis du foretrekker å kjøre din AMS som en SaaS-modell i stedet for å investere i installering på lokasjon, er vår ACloud løsning noe for deg.
 • Prosjektledelse: Våre Aidon-eksperter tilbyr bistand til alt fra store AMS-utrullinger til mindre oppgraderingsprosjekter eller spesielle oppgaver.
 • Power Grid Management (PGM): Våre PGM-applikasjoner gjør det mulig å få fullt utbytte av målerdataen. Med disse applikasjonene kan du overvåke statusen til nettet, planlegge vedlikehold samt finne feil og avvik for å sikre pålitelig strømforsyning.
 • Våre eksperter er tilgjengelig for å støtte dere med:
  • Umiddelbar hjelp med daglige spørsmål og hendelser (service desk)
  • Trening og kompetanseløft i egen organisasjon ved behov
  • Rådgiving og problemløsing ved mer komplekse utfordringer

Når servicepakken din er i bruk, vil den gi følgende fordeler:

 • Dedikert støtte med fleksibilitet
 • Forutsigbare driftskostnader
 • Effektivitet og optimal ressursutnyttelse ved at ekspertene dine kan fokusere på deres kompetanseområder
 • Proaktiv tilnærming til din daglige drift
 • Fremtidssikring av ditt system og tjenester

Fra reaktive til proaktive – vår teknologi, våre tjenestetilbud og våre eksperter skal sikre at dere får mest mulig ut av deres AMS-investering.

Å sette kunden først er en kjerneverdi i Aidon, og vi gleder oss til å tilby tjenestene dere etterspør.

‹ Tilbake

Aidon One – one service for power grid management, metering work and customer service

Aidon One is a browser-based service for managing the distribution network and related field work. Aidon One gathers the information needed in metering work, distribution network maintenance and customer service on a map.

Aidon One can be used in the office on computer screen and in the field with mobile devices. Aidon One’s functionalities are separate modules from which the DSO can compile a suitable package and flexibly complement it as needed.

Take Aidon One into use, when you want to

 • know the daily status of meter readings in each metering point
 • follow the status of the reading system’s communication network and see fault situations on a map
 • view grid components on a map
 • receive information of the alarms in the low voltage network on a map view
 • manage field work
 • schedule statutory network site inspections and prepare inspection reports
 • inform about events concerning distribution network maintenance
 • allow your customers to report about faults and other observations on the grid and receive them as work orders

 

Aidon One – the only service you need

‹ Tilbake

Head-end system (HES)

Aidons totale tjenestetilbud inkluderer alle elementer i et komplett AMS-system. Vårt system kan integreres sømløst med nettselskapenes informasjonssystemer.

DSO's information systems
Aidon Gateware
Head-End System
Aidons Gateware Head-End System mottar og leser målerinformasjon, så vel som logger og statusinformasjon fra smartmålerne, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for head-end system brukere og andre informasjonssystem. Gateware brukes også til å gjøre eventuelle konfigurasjonsendringer i de smarte målerne under drift.
Aidon Linkware
Aidons Linkware tilbyr integrasjonsgrensesnitt til nettselskapens informasjonssystemer. Ulike grensesnitt og teknologier er tilgjengelige (Web Services, XML-files, flat files).
Aidon Gateware
Aidons Gateware gir styring og gjennomføring av ulike AMS-oppgaver basert på planlegging samt ad hoc-operasjoner mot enhetene. Gateware inneholder et grafisk brukergrensesnitt for bruk av nettselskapens systemoperatører.
Aidon Meteringware
Aidons Meteringware er en skalerbar tilkoblingsmotor for effektiv innsamling og -lagring av data fra enhetene. Sanntidsinformasjon om enhetens kommunikasjonstopologi brukes i kommunikasjonsoptimalisering.
Support System
Support System gir fjernstyrt tilgang til Head-End-systemet og enhetene for feilsøking og vedlikehold.
Software Update System
Et fjernstyrt oppgraderingssystem muliggjør oppgradering av Energy Service Devices i felten gjennom fjernstyring.
2G/3G/4G-nettverk eller nettselskapene egne Ethernett brukes til å koble Energy Service Devices til avlesningssystemet.
Aidon Energy Service Device, master
Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. En master-ESD kobles til en slave-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk. Den bruker WAN-/LAN-tilkobling til å koble til avlesningssystemet. Ved en separat installasjon kobles ESD-en direkte til avlesningssystemet gjennom en P2P-tilkobling.
ESD-enhetene danner et sammenkoblet RF mesh Neighbourhood Area Network for dataoverføring.
Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. En slave-ESD kobles til en master-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk.
ESD, slaves

Lær mer om de forskjellige systemelementene ved å klikke på +-knappene ovenfor.

‹ Tilbake

Energy Service Devices (ESD)

Aidons nye generasjon Energy Service Devices kombinerer måler, kommunikasjon, allsidige sensorer, og grensesnitt med effektiv prosesseringskraft.

Enhetene har et robust design, og er enkle å installere. Fjernstyrt oppgradering muliggjør implementering av nye applikasjoner og aktivering av nye funksjoner i løpet av enhetens livssyklus.

Målerens oppgave er å måle energiforbruk og generere måledata med faste intervaller, f.eks hvert 15. eller 60. minutt. Måledataene prosesseres videre av systemmodulene i målerne. Systemmodulen kontrollerer måleren og muliggjør leveranse av tiddstemplede registreringsverdier, lastkontroll, overvåkning av kraftkvaliteten, registrering av strømstans og feilinformasjon, så vel som avlesning av ekstern statusinformasjon. Systemmodulen tar seg også av kommunikasjonen mellom måleren og head-end-systemet (HES) for innsamling og styring av data.

Fordelene med modularitet

I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid. For eksempel kan kommunikasjonsteknologien oppdateres i løpet av AMS-systemets levetid ved å bytte ut systemmodulen, uten å måtte erstatte hele måleren.

Multi-connectivity Device (MCD)

MCD er en separat, trådløs RF-kommunikasjonsenhet uten måler. Enheten kan brukes som en RF-master eller en RF-slave til å utvide dekningen og/eller kapasiteten i radionettverket, og til å koble andre måleenheter eller sensorer til samme AMS-system.

‹ Tilbake

Effektiv kommunikasjon

Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov.

 

Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Valget av kommunikasjonsteknologi må baseres på:

 • Tilgjengelighet på passende kommunikasjonsinfrastruktur
 • Målertetthet og –mengde
 • Topologi
 • Teknologiske og operative krav
 • Initielle investeringer og operative livssykluskostnader

For ethvert formål og enhver situasjon

Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov. Primærløsningen er basert på et RF mesh-nettverk, hvor de ulike målerenhetene danner et mikronettvek som re-ruter automatisk dersom det oppstår miljømessige utfordringer som påvirker radiosignalet. I denne løsningen leverer lokale måleenheter (slaver) data til en master-enhet. Master-enheter bruker 2G/3G/4G-tilkobling til å kommunisere inn til sentralsystemet. Alternativt kan nettselskapets egne ethernett-tilkoblinger brukes.

En annen alternative kommunikasjonsløsning er punkt-til-punkt, der hver målerenhet er direkte tilkoblet ende til ende-systemet via mobilnettverket. Denne løsningen benyttes typisk i landlige områder og for industrikunder.