• Totalløsning for smart styring av distribusjonsnettverket

  Aidons moderne AMS er mer enn bare et verktøy som nettselskapene kan bruke til måling og fakturering. Det inngår også som en sentral del av nettselskapenes forretningsprosesser og informasjonssystemer. Ved å integrere Aidons smarte AMS med nettselskapenes informasjonssystemer får de som har behov for denne informasjonen i en detaljert sanntidsoversikt over lavspenningsnettet.

  Utvides AMS-systemet til også å dekke nettstasjoner i distribusjonsnettet, vil man få en enda mer komplett oversikt over nettet.

  Det er mulig å øke systemets funksjonalitet gradvis ved å implementere ulike funksjoner for Power Grid Management (PGM) ved fjernstyrt oppdatering.

  Power Grid Management (PGM)

   

  Alarmer i sanntid, rask respons

  Energy Service Devices fungerer ikke bare som målere, men også som smarte sensorer. Disse registrerer informasjon fra lavspenningsnettet og målepunktene, slik som last og forstyrrelser forårsaket av defekte el-enheter som er koblet til nettet. Eksempler på feil og ulike type hendelser som vil fanges opp er jordfeil, manglende faser, overspenning, underspenning, og 0-lederfeil.

  Energy Service Devices overfører feilinformasjonen via målesystemet til nettselskapenes informasjonssystem. Når man mottar sanntidsinformasjon om forstyrrelser, feil og lokasjoner, blir det mulig å utføre korrektive tiltak umiddelbart. Dette bidrar til å unngå større skader, og til å minimere belastningen på kundene.

  Overvåkning av leveransekvalitet og forutsigbart vedlikehold

  Når AMS- og PGM-systemet dekker nettstasjoner i distribusjonsnettet blir det mulig å overvåke leveransekvaliteten på tvers av hele lavspenningsnettet. Ved hjelp av overvåkning i nettstasjoner, kan også tap i lavspenningsnettet valideres og feilkildene lokaliseres. Ved å overvåke last i nettstasjoner kan vi også forutsi stasjonenes levetid, noe som hjelper i planleggingen og vedlikeholdet av nettet. Aidon har løsninger for å koble til en rekke analoge og digitale sensorer i nettstasjoner.

  Nær
 • Head-end system (HES)

  Aidons totale tjenestetilbud inkluderer alle elementer i et komplett AMS-system. Vårt system kan integreres sømløst med nettselskapenes informasjonssystemer.

  DSO's information systems
  Aidon Gateware
  Head-End System
  Aidons Gateware Head-End System mottar og leser målerinformasjon, så vel som logger og statusinformasjon fra smartmålerne, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for head-end system brukere og andre informasjonssystem. Gateware brukes også til å gjøre eventuelle konfigurasjonsendringer i de smarte målerne under drift.
  Aidon Linkware
  Aidons Linkware tilbyr integrasjonsgrensesnitt til nettselskapens informasjonssystemer. Ulike grensesnitt og teknologier er tilgjengelige (Web Services, XML-files, flat files).
  Aidon Gateware
  Aidons Gateware gir styring og gjennomføring av ulike AMS-oppgaver basert på planlegging samt ad hoc-operasjoner mot enhetene. Gateware inneholder et grafisk brukergrensesnitt for bruk av nettselskapens systemoperatører.
  Aidon Meteringware
  Aidons Meteringware er en skalerbar tilkoblingsmotor for effektiv innsamling og -lagring av data fra enhetene. Sanntidsinformasjon om enhetens kommunikasjonstopologi brukes i kommunikasjonsoptimalisering.
  Support System
  Support System gir fjernstyrt tilgang til Head-End-systemet og enhetene for feilsøking og vedlikehold.
  Software Update System
  Et fjernstyrt oppgraderingssystem muliggjør oppgradering av Energy Service Devices i felten gjennom fjernstyring.
  2G/3G/4G-nettverk eller nettselskapene egne Ethernett brukes til å koble Energy Service Devices til avlesningssystemet.
  Aidon Energy Service Device, master
  Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. En master-ESD kobles til en slave-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk. Den bruker WAN-/LAN-tilkobling til å koble til avlesningssystemet. Ved en separat installasjon kobles ESD-en direkte til avlesningssystemet gjennom en P2P-tilkobling.
  ESD-enhetene danner et sammenkoblet RF mesh Neighbourhood Area Network for dataoverføring.
  Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. En slave-ESD kobles til en master-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk.
  ESD, slaves

  Lær mer om de forskjellige systemelementene ved å klikke på +-knappene ovenfor.

  Nær
 • Energy Service Devices (ESD)

  Aidons nye generasjon Energy Service Devices kombinerer måler, kommunikasjon, allsidige sensorer, og grensesnitt med effektiv prosesseringskraft.

  Enhetene har et robust design, og er enkle å installere. Fjernstyrt oppgradering muliggjør implementering av nye applikasjoner og aktivering av nye funksjoner i løpet av enhetens livssyklus.

  Målerens oppgave er å måle energiforbruk og generere måledata med faste intervaller, f.eks hvert 15. eller 60. minutt. Måledataene prosesseres videre av systemmodulene i målerne. Systemmodulen kontrollerer måleren og muliggjør leveranse av tiddstemplede registreringsverdier, lastkontroll, overvåkning av kraftkvaliteten, registrering av strømstans og feilinformasjon, så vel som avlesning av ekstern statusinformasjon. Systemmodulen tar seg også av kommunikasjonen mellom måleren og head-end-systemet (HES) for innsamling og styring av data.

  Fordelene med modularitet

  I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid. For eksempel kan kommunikasjonsteknologien oppdateres i løpet av AMS-systemets levetid ved å bytte ut systemmodulen, uten å måtte erstatte hele måleren.

  Multi-connectivity Device (MCD)

  MCD er en separat, trådløs RF-kommunikasjonsenhet uten måler. Enheten kan brukes som en RF-master eller en RF-slave til å utvide dekningen og/eller kapasiteten i radionettverket, og til å koble andre måleenheter eller sensorer til samme AMS-system.

  Nær
 • Effektiv kommunikasjon

  Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov.

   

  Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Valget av kommunikasjonsteknologi må baseres på:

  • Tilgjengelighet på passende kommunikasjonsinfrastruktur
  • Målertetthet og –mengde
  • Topologi
  • Teknologiske og operative krav
  • Initielle investeringer og operative livssykluskostnader

  For ethvert formål og enhver situasjon

  Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov. Primærløsningen er basert på et RF mesh-nettverk, hvor de ulike målerenhetene danner et mikronettvek som re-ruter automatisk dersom det oppstår miljømessige utfordringer som påvirker radiosignalet. I denne løsningen leverer lokale måleenheter (slaver) data til en master-enhet. Master-enheter bruker 2G/3G/4G-tilkobling til å kommunisere inn til sentralsystemet. Alternativt kan nettselskapets egne ethernett-tilkoblinger brukes.

  En annen alternative kommunikasjonsløsning er punkt-til-punkt, der hver målerenhet er direkte tilkoblet ende til ende-systemet via mobilnettverket. Denne løsningen benyttes typisk i landlige områder og for industrikunder.

  Nær

Alle kundeprosjekter

Ale El

Andøy Energi AS

medlem av Nettalliansen

Årdal Energi KF

medlem av Nettalliansen

Aurland Energiverk

medlem av Nettalliansen

Ballangen Energi AS

medlem av Nettalliansen

Bindal Kraftlag SA

medlem av Nettalliansen

Bjärke Energi AB

Bodens Energi Nät AB

Capgemini

Drangedal Everk KF

medlem av Nettalliansen

Eidsiva Nett AS

Aidon skal levere automatiske strømmålere til Eidsiva. Les pressemeldingen

Eidsiva Nett og Aidon signerer kontrakt for AMS. Les pressemeldingen

Les mer

Elenia Verkko Oy

Embriq AS

Empower Oy

Enontekiön Sähkö Oy

medlem av Lapland Gruppen

Ericsson

Det nye, store prosjektet for Aidon i Norge omfatter leveranse av 180 000 målere. Les pressemeldingen

ESE-Verkko Oy

Flesberg Eletrisitetsverk AS

Forsand Elverk Nett

medlem av Nettalliansen

Gislaved Energi AB

Göteborg Energi Nät AB

Götene Elförening

Hafslund Nett AS

Aidon vant konkurransen om levering av AMS (Avanserte Måler- og Styringssystemer) til Hafslund Nett. Les pressemeldingen

Norges største nettselskap, Hafslund Nett, innoverer smartmåling med Wide Area Mesh network. Les pressemeldingen

Les mer

Hallingdal Kraftnett AS

medlem av Nettalliansen

Hålogaland Kraft AS

medlem av Nettalliansen

Hammerfest Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Härjeåns Nät AB

Härryda Energi AB

Helen Sähköverkko Oy

Helen Kraftnett: Leverer førsteklasses kundeservice med AMS fra Aidon

Les mer

Hemsedal Energi AS

medlem av Nettalliansen

Hjartdal Elverk AS

medlem av Nettalliansen

Høland og Setskog Elverk SA

medlem av Nettalliansen

Imatran Seudun Sähkö Oy

Indre Salten Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Jæren Everk KF

Jämtkraft AB

JE-Siirto Oy

Jönköping Energi AB

Jylhän Sähköosuuskunta

Keravan Energia Oy

Aidon leverer avansert fjernavlesningssystem til Kervo og Borgå i Finland. Les pressemeldingen

Keuruun Sähkö Oy

Klepp Energi

Koillis-Lapin Sähkö Oy

medlem av Lapland Gruppen

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Krødsherad Everk KF

medlem av Nettalliansen

Kungälv Energi

Kuoreveden Sähkö Oy

Kuoreveden Sähkö bytter til Aidons fjernavlesningssystem. Les pressemeldingen

Kymenlaakson Sähkö

Lærdal Energi AS

medlem av Nettalliansen

Lankosken Sähkö Oy

Lapland Gruppen

8 nettselskap

AMS-alliansen med fokus på synergier

Les mer

LE-Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö Oy

Lidköping Elnät

Luster Energiverk AS

medlem av Nettalliansen

Lyse Elnett AS

Finsk måler skal lese strømmen. Les pressemeldingen

Midkraft Nett AS

Midtkraft Nett fornyer sitt innsamlingssystem med Aidon teknologi. Les mer

Midt-Telemark Energi AS

medlem av Nettalliansen

Mölndal Energi AB

Muonion Sähköosuuskunta

medlem av Lapland Gruppen

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

medlem av Lapland Gruppen

Nettalliansen AS

31 nettselskap

Synergi og felles ekspertise – Nettalliansen leder AMS-prosjektet for 31 nettselskap

Les mer

Nivos Oy

Mäntsälän Sähkö velger fjernavlesningssystem fra Aidon. Les pressemeldingen

AMS åpnet utsikten til lavspentnettet

Les mer

Nord-Salten Kraftlag AS

medlem av Nettalliansen

Nordkraft AS

medlem av Nettalliansen

Nore Energi AS

medlem av Nettalliansen

Norrtälje Energi

Notodden Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Nurmijärven Sähköverkko

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Oulun Seudun Sähkö implementerer lav spennings overvåking og kontroll i hele sitt nettverk – Opplysninger om elektriske feil umiddelbart til selskapet og kunden Les pressemeldingen

Oulun Seudun Sähkö valgte fremtidssikre Aidon-løsninger på grunn av levetidskostnader

Les mer

Øvre Eiker Nett AS

Den nylig signerte kontrakten med Smart Strøm Østafjells og Øvre Eiker Energi understreker Aidon’s ledende posisjon i det norske AMS markedet. Les pressemeldingen

Parikkalan Valo Oy

Pellon Sähkö Oy

medlem av Lapland Gruppen

Pori Energia Sähköverkot Oy

Porvoon Sähköverkko Oy

Rakkestad Energi

medlem av Nettalliansen

Rantakairan Sähkö Oy

Rauland Kraftforsyningslag

medlem av Nettalliansen

Rauman Energia Oy

Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima har valgt Aidon’s fjernavlesningsteknologi.  Les pressmeldingen

Rollag Elektrisitetsverk SA

Rovakaira Oy

medlem av Lapland Gruppen

Satapirkan Sähkö Oy

Savon Voima Verkko Oy

Sømløs arbeidsprosess takket være Aidons åpne teknologi

Les mer

Seiverkot Oy

Skagerak Nett AS

Det nye, store prosjektet for Aidon i Norge omfatter leveranse av 180 000 målere. Les pressemeldingen

Skara Energi AB

Skellefteå Kraft AB

Svenske Skellefteå Kraft valgte Aidons teknologi til sitt nye smartmålingssystem. Les pressemeldingen

Smart Strøm Østafjells

Den nylig signerte kontrakten med Glitre Energi Nett og Øvre Eiker Energi understreker Aidon’s ledende posisjon i det norske AMS markedet. Les pressemeldingen

Söderhamn Elnät AB

Sør Aurdal Kraftforsyningslag SA

medlem av Nettalliansen

Svorka Energi AS

medlem av Nettalliansen

Tampereen Sähköverkko Oy

Telia Finland Oyj

Tenergia Oy

Tidaholm Energi AB

Tinfos AS

medlem av Nettalliansen

Tinn Energi AS

medlem av Nettalliansen

Tornionlaakson Sähkö Oy

medlem av Lapland Gruppen

Trøgstad Elverk AS

medlem av Nettalliansen

Trollfjord Kraft AS

medlem av Nettalliansen

Trollhättan Energi AB

Tunturiverkko Oy

medlem av Lapland Gruppen

Vakka-Suomen Voima Oy

Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima har valgt Aidon’s fjernavlesningsteknologi. Les pressemeldingen

VänerEnergi AB

Vantaa Energy Electricity Networks Ltd.

Vantaa Energy’s fjernavlesningssystem i produksjon. Les pressemeldingen

AMS støtter trygg drift hos Vantaa

Les mer

Vara Energi Elnät

Varbergsortens Elkraft

Värnamo Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB

Västra Orust Energitjänst

Vatajankosken Sähkö Oy

Vest-Telemark Kraftlag AS

medlem av Nettalliansen

Voimatel Oy

VOKKS Nett AS

Ystad Energi AB