Aidon

Våre løsninger

Effektiv kommukasjon

Kommunikasjonsløsninger av Aidons AMS-system: RF mesh, RS-485, og Point-to-point.

 

Kommunikasjonsteknologi spiller en sentral rolle for en knirkefri og pålitelig drift av AMS-systemer. Valget av kommunikasjonsteknologi må baseres på:

  • Tilgjengelighet på passende kommunikasjonsinfrastruktur
  • Målertetthet og –mengde
  • Topologi
  • Teknologiske og operative krav
  • Initielle investeringer og operative livssykluskostnader

For ethvert formål og enhver situasjon

Aidons løsningstilbud dekker ulike kommunikasjonsteknologier for ulike behov. Primærløsningen er basert på et RF mesh-nettverk, hvor de ulike målerenhetene danner et mikronettvek som re-ruter automatisk dersom det oppstår miljømessige utfordringer som påvirker radiosignalet. I denne løsningen leverer lokale måleenheter (slaver) data til en master-enhet. Master-enheter bruker 2G/3G/4G-tilkobling til å kommunisere inn til sentralsystemet. Alternativt kan nettselskapets egne ethernett-tilkoblinger brukes.

Den kablede RS-485-løsningen brukes på steder der alle målerenhetene befinner seg på samme lokasjon, som for eksempel i det tekniske rommet i et leilighetskompleks. Et lignende slave-master-prinsipp som i RF-nettverket brukes for å kommunisere med ende til ende-systemet.

En tredje alternative kommunikasjonsløsning er punkt-til-punkt, der hver målerenhet er direkte tilkoblet ende til ende-systemet via mobilnettverket. Denne løsningen benyttes typisk i landlige områder og for industrikunder.