Aidon

Våre løsninger

Energy Service Devices (ESD)

Aidons nye generasjon Energy Service Devices kombinerer måler, kommunikasjon, allsidige sensorer, og grensesnitt med effektiv prosesseringskraft. Enhetene har et robust design, og er enkle å installere. Fjernstyrt oppgradering muliggjør implementering av nye applikasjoner og aktivering av nye funksjoner i løpet av enhetens livssyklus.

Målerens oppgave er å måle energiforbruk og generere måledata med faste intervaller, f.eks hvert 15. eller 60. minutt. Måledataene prosesseres videre av systemmodulene i målerne. Systemmodulen kontrollerer måleren og muliggjør leveranse av tiddstemplede registreringsverdier, lastkontroll, overvåkning av kraftkvaliteten, registrering av strømstans og feilinformasjon, så vel som avlesning av ekstern statusinformasjon. Systemmodulen tar seg også av kommunikasjonen mellom måleren og head-end-systemet (HES) for innsamling og styring av data.

Fordelene med modularitet

I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid. For eksempel kan kommunikasjonsteknologien oppdateres i løpet av AMS-systemets levetid ved å bytte ut systemmodulen, uten å måtte erstatte hele måleren.

Multi-connectivity Device (MCD)

MCD er en separat, trådløs RF-kommunikasjonsenhet uten måler. Enheten kan brukes som en RF-master eller en RF-slave til å utvide dekningen og/eller kapasiteten i radionettverket, og til å koble andre måleenheter eller sensorer til samme AMS-system.

 

 

Aidon 6000-serie, 3- og 1- fase
Energy Service Devices

 

 

Aidon Multi-Connectivity Devices (MCD)