Aidon

Våre løsninger

Head-end-system (HES)

Aidons totale tjenestetilbud inkluderer alle elementer i et komplett AMS-system. Vårt system kan integreres sømløst med nettselskapenes informasjonssystemer.

Lær mer om de forskjellige systemelementene ved å klikke på +-knappene nedenfor.

 

DSO's information systems
Aidon
Linkware
Aidon Linkware tilbyr et integrasjonsgrensesnitt til nettselskapenes informasjonssystem.
Aidon
Gateware
Aidons Gateware leser målerinformasjon, så vel som logger og statusinformasjon fra smårtmålerne, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for nettselskapenes informasjonssystem. Gateware brukes også til å gjøre eventuelle konfigurasjonsendringer i de smarte målerne under drift.
Support system
Et eget support-system gjør det mulig å få fjernstyrt tilgang på målerne ute i felten, og på den måten gjøre feilsøk og utføre vedlikehold.
Aidon
Meteringware
Aidons Meteringware er en tilkoblingsmotor for effektiv datainnsamling og -lagring. Den tilrettelegger for enkel driverbasert integrasjon av Aidons Energy Service Devices med Aidons avlesningssystem, Gateware. Den tilbyr også et grensesnitt for nettbasert, fjernstyrt support, konfigurasjon og oppgraderinger.
Remote upgrade system
Et fjernstyrt oppgraderingssystem muliggjør oppgradering av Energy Service Devices i felten gjennom fjernstyring.
2G/3G/4G-nettverk eller nettselskapenes egne Ethernett brukes til å koble Energy Service Devices til avlesningssystemet.
Aidon Energy Service Device, master
Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. En master-ESD kobles til en slave-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk. Den bruker WAN-/LAN-tilkobling til å koble til avlesningssystemet. Ved en separat installasjon kobles ESD-en direkte til avlesningssystemet gjennom en P2P-tilkobling.
Aidons Energy Service Device (ESD) består av en måler og en systemmodul med en egen kommunikasjonsenhet. Slave-ESD kobles til en master-ESD via et RF mesh-nettverk eller et RS-485-nettverk.
ESD, slaves